Outstanding Alumnus Award

De Outstanding Alumnus Award wordt toegekend aan een alumnus of alumna van Wageningen University & Research die midden in zijn of haar carrière staat en een bijzondere prestatie heeft geleverd vanuit de opgedane ‘Wageningse’ kennis, waarvan een voorbeeldwerking uitgaat.

De award werd in 2005 voor het eerst uitgereikt, tijdens de 87e Dies Natalis van Wageningen University & Research. In 2013 is de Outstanding Alumnus Award uitgereikt aan prof. dr. ir. Louise O. Fresco. Op 9 maart 2016 is de Award tijdens de 98e Dies uitgereikt aan dr. ir. Niels Louwaars.

  Winnaar 2016 dr. ir. Niels Louwaars

  De Outstanding Alumnus Award van University Fund Wageningen gaat dit jaar naar Niels Louwaars, directeur van Plantum, de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.

  Verbinder
  De jury noemt Louwaars een rolmodel voor professionals en onderzoekers in de zaadsector, en looft vooral de manier waarop hij de verschillende stakeholders in deze voor Nederland belangrijke sector weet te verbinden. “Niels Louwaars is een bruggenbouwer”, aldus de jury. “Hij weet samenwerkingen te smeden tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.” Ook inhoudelijk legt hij dwarsverbanden: tussen wereldproblemen als armoede, voedselzekerheid, klimaatverandering en de private zaadsector, tussen onderzoek, bedrijfsleven en maatschappij, en tussen formele en informele zaadsystemen. Internationaal vraagt Louwers aandacht voor de rol van de zaadsector voor wereldwijde duurzame ontwikkeling en wedijvert hij met succes voor meer gebalanceerd intellectueel eigendom van plantaardig materiaal.

  Louwaars ontving het judicium, een oorkonde en het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de Doorwerthse beeldhouwer Marian Spekreijse uit handen van jurylid Jannemarie de Jonge, bestuurslid van KLV Wageningen Alumni Netwerk.

  Prijs

  Naast een judicium en een oorkonde ontvangen prijswinnaars het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de beeldhouwer Marian Spekreijse.

  7927bbf5-7939-4d64-b79a-16ec8df3c771_GA--20160309-752_1329 - 14x21cm-300ppi_daea0a3e_900x601.jpg

   Niels Louwaars

   Naar aanleiding van de prijs verscheen in 2016 een artikel over dr. ir. Niels Louwaars in het tijdschrift Wageningen World. U kunt het (engelstalige) artikel online lezen via onderstaande link:

   Dr. ir. Niels Louwaars in Wageningen World

   Louwaars (1958) studeerde in Wageningen Plantenveredeling (afstudeerjaar 1982). Na een korte periode bij het Wageningse instituut voor de glastuinbouw vertrok Louwaars naar het buitenland. Hij werkte langere tijd in Sri Lanka en Oeganda, en voor kortere periodes in landen als Sri Bangladesh, Ethiopië, Kirgizië, Syrië, Turkije, Turkmenistan en Jemen. In die periode hield hij zich bezig met plantenveredeling en zaadwetgeving en ervoer daar voor het eerst het belang van het samenbrengen van stakeholders: boeren, overheden en bedrijfsleven.

   Midden jaren negentig keerde Louwaars terug naar zijn alma mater. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, waar hij tussen 2003 en 2011 werkte, ontwikkelde zich zijn focus op intellectueel eigendom en het delen van toegang en profijt van genetische bronnen. In 2007 resulteerde zijn werk in een promotie op de impact van beleid op zaadsystemen. Louwaars is sinds 2011 directeur van brancheorganisatie Plantum. Sinds 2013 is Louwaars ook voorzitter van de topsector Plantaardige uitgangsmaterialen.

   Jury 2016

   In 2016 bestond de jury uit:

   • Ir. Ton Loman namens de Wageningen Ambassadors
   • Prof. dr. ir. Arthur Mol namens Wageningen University & Research en University Fund Wageningen
   • Dr. ir. Jannemarie de Jonge namens KLV Wageningen Alumni Netwerk

   Outstanding Alumnus Award 2013

   Prof. dr. ir. Louise O. Fresco

   Prof.dr.ir. Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University & Research. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen met als specialisatie tropische gebieden. Tijdens deze periode had zij een groot aandeel in de educatieve hervormingen gericht op interdisciplinaire samenwerking, met name tussen plantenteelt en bodemkunde en de sociale wetenschappen, en was zij betrokken bij uitgebreid veldwerk in Spanje, West-Afrika en Latijns-Amerika. Sinds Fresco in de tweede helft van de jaren zeventig haar veldwerkcarrière begon bij de VN in Papoea-Nieuw-Guinea en Zaïre/Kongo, heeft zij voor professionele doeleinden meer dan 60 landen buiten Europa en Noord-Amerika bezocht.

   De jury noemt prof. Fresco – ‘distinguished professor’ in Wageningen - een van de bekendste en invloedrijkste afgestudeerden van de universiteit in de laatste jaren, die bovendien wereldwijd gezag geniet. Met haar autoriteit op het gebied van de wereldvoedselproblematiek is zij een inspirerend voorbeeld voor Wageningse studenten en onderzoekers. Haar bijdrage aan het domein van Wageningen University, onderdeel van Wageningen University & Research, is enorm, aldus de jury.

   IMG_4149cBewCMed.jpg

   Foto Louise Website.jpg

   Outstanding Alumnus Award 2009

   Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

   Floor van Leeuwen studeerde cum laude af in 1981 in Wageningen in de humane voeding, op een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Zij promoveerde in 1994 aan de VU en werd in 1998, naast haar werk aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI), vanwege het NKI benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het VU Medisch Centrum. De jury roemt haar grote wetenschappelijke inzet en zorgvuldigheid, in combinatie met een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid. Enkele van haar onderzoeksthema’s zijn: de pil en borstkanker, passief roken en longkanker, het optreden van tweede tumoren na behandeling voor kanker, effecten van DES (diethylstilbesterol) op dochters in en na de overgang en effecten van IVF behandeling op de vrouwen die deze behandeling hebben ondergaan. Toen Floor van Leeuwen in 1997 de Muntendam prijs van het Koningin Wilhelminafonds ontving, heeft ze het prijsgeld direct ingezet om onderzoek te starten naar het lange termijn effect van DES op DES-dochters in en na de overgang.

   Ir. F.M. Westerman

   Frank Westerman (Emmen, 1964) groeide op in Assen en studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1987 woonde hij een jaar in de Andes van Peru, waar hij de irrigatiemethoden van Aymara-indianen onderzocht. Frank studeerde cum laude af en mag Ir. voor zijn naam zetten.

   Zijn allereerste journalistieke reportages schreef Frank toen hij nog studeerde. Met zijn 27 jaar was hij de jongste correspondent die de Volkskrant ooit had gekend. Over zijn ervaringen op de Balkan publiceerde Frank Westerman in 1994 zijn eerste boek 'De Brug over de Tara'. In veel recensies werd de nadruk gelegd op de stijl en het schrijversvakmanschap. Dirk-Jan van Baar in Intermediair: 'Westerman is niet alleen journalist, maar ook een schrijver, en wel een hele goeie.' Vanaf 2002 werkt Frank Westerman als schrijver vanuit Amsterdam. Voor NRC Handelsblad schreef hij nog een tiental achtergrondartikelen voor het zaterdags bijvoegsel Z en het magazine M.

   Op grond van zijn oeuvre tot dan toe kreeg Westerman in 2005 de Outstanding Alumnus Award van zijn alma mater, de universiteit van Wageningen. Volgens de jury, gebruikte Westerman persoonlijke verhalen om Wageningse thema’s aan het lichtt te brengen.

   Dr. A. Bekele-Tessema

   De Ethiopiër Bekele-Tesemma promoveerde in 1997 in Wageningen. Hij werkt nu voor het internationale agroforestry-instituut ICRAF in Nairobi als adviseur competentieontwikkeling. Bekele-Tesemma zet zich in voor boeren in Kenia en Ethiopië. In 2004 won hij 20.000 dollar voor de beste poster tijdens een conferentie van het CGIAR. Dat geld reserveerde hij voor een organisatie voor boeren, voor onder andere een jaarlijkse prijs voor de meest innovatieve boer.
   Prof.dr.ir F.E. van Leeuwen
   Prof.dr.ir F.E. van Leeuwen
   Ir. F.M. Westerman
   Ir. F.M. Westerman
   Dr. A. Bekele-Tessema
   Dr. A. Bekele-Tessema

   Outstanding Alumnus Award 2005

   Dr. P. Kibwika

   Paul Kibwika is one of the founder members of PICOTEAM and is the Team Leader of PICO-Uganda Ltd. Since five years ago, Paul Kibwika has extensively and intensively engaged in facilitating and documenting learning and change processes in organisations. He engages in such processes of organisational transformation as an action researcher who seeks to see the impact of his engagement. Broadly, capacity building is a major focal area of his professional practice. His recent book on Learning to make change: developing innovation competence in recreating the African University of the 21. century explains efforts to make the African university more innovative and responsive to community needs and the challenges posed by sustainability.

   Paul Kibwika obtained his PhD in 2007 in Social Science at Wageningen University & Research, The Netherlands. He is also a senior lecturer and researcher in the Department of Agricultural Extension/Education, Makerere University, Uganda where he has served for over thirteen years now. His research interest is in the social dimensions of agrarian development particularly, local organisations development and empowerment; agricultural innovation systems; and transformative learning. In pursuance of these interests, he believes in people’s capabilities to solve their own problems as a core value. Accordingly he applies facilitative approaches to enhancing people’s space and confidence to act as they respond to challenges and opportunities in their environment.

   Dr. P. Kibwika
   Dr. P. Kibwika

   Terug naar de Diesprijs