Research Award

Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) stelt zich ten doel om de bloei en groei van Wageningen University & Research (WUR) te bevorderen. In dat kader looft UFW elk jaar de Research Award uit aan een veelbelovende onderzoeker.

De Research Award wordt door UFW uitgereikt aan een onderzoeker van WUR, jonger dan 40 jaar, die een uitstekend en origineel wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd in het kalender jaar voorafgaand aan de uitreiking. De prijs bestaat uit een certificaat en een judicium van de jury, een replica van het beeld ‘De Wageningse Boom’ en een geldprijs van €2500, die kan worden besteed zoals de onderzoeker wenst.

De nominatieperiode voor de Research Award 2019 is gesloten.

Informatie Research Award 2019

Criteria
De ingezonden publicaties worden beoordeeld door een jury. Alle publicaties vanuit WUR, die in de aangegeven periode in druk zijn verschenen, komen in aanmerking, uitgezonderd proefschriften en publicaties van hoogleraren. Publicaties waarbij een hoogleraar medeauteur is, komen wel in aanmerking.

Als algemeen beoordelingscriterium wordt gehanteerd dat de publicatie van uitzonderlijk wetenschappelijk niveau moet zijn. Meer specifiek houdt dat in dat de jury let op de creativiteit en originaliteit van het onderzoek, de breedte en complexiteit, het belang en de bruikbaarheid voor de wetenschap en de compositie en het taalgebruik.

Alle leden van de wetenschappelijke staf van WUR kunnen een voordracht doen. Het is niet noodzakelijk om zich te beperken tot publicaties van de eigen leerstoelgroep of onderzoeksinstelling. Het is niet mogelijk om een publicatie van eigen hand voor te dragen.

Jury

  • prof.dr. Bas Zwaan, Professor en Directeur Graduate School Production Ecology & Resource Conservation
  • prof.dr.ir. Johan van Leeuwen, Hoogleraar Experimentele Zoölogie en Directeur Wageningen Institute of Animal Sciences

  • prof.dr.ir. Karin Schroen, Persoonlijk hoogleraar Agrotechnologie en Voedingswetenschappen

  • Daan Swarts PhD, Assistant profesor Laboratory of Biochemistry and former winner Research Award 2015

Research Award 2018

De Research Award 2018 van het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) is toegekend aan Carolina Levis en haar Amazone onderzoek.

De Onderzoeksprijs 2018 van het University Fund Wageningen (UFW) gaat naar Carolina Levis, onderzoeker bij Bosecologie en Bosbeheer van Wageningen University & Research. Zij ontvangt de prijs voor het leiden van een interdisciplinair onderzoeksteam van archeologen en ecologen die leidde tot een toonaangevende Science-publicatie. Carolina Levis ontving een certificaat, een replica van het beeld ‘De Wageningse Boom’ en een geldprijs van €2500 tijdens het symposium ‘What is Life’ van het 100 years WUR-jubileumprogramma op 12 maart.

Het onderzoeksteam van Carolina Levis toonde aan dat in het Amazonebekken boomsoorten die de inheemse bevolking al vóór de komst van Columbus benutte, een herkenbare rol spelen in de samenstelling van het hedendaagse bos. Dit is een onderwerp van hevig debat. Het team legde archeologische gegevens van bewoning in het Amazonegebied op de data van de verspreiding van 85 boomsoorten, die in het pre-Columbiaanse tijdperk reeds gedomesticeerd waren. Zij toonden aan dat gedomesticeerde boomsoorten vijf keer meer oververtegenwoordigd zijn dan niet door de mens geselecteerde soorten. Nabij archeologische nederzettingen komen deze oude kweekvormen meer voor dan ver van deze sites. De onderzoeker concluderen dat de structuur van het ‘ongerepte’ Amazonewoud voor een deel een lange invloed kent van menselijke bewoning.

Het team van Carolina Levis publiceerde de bevindingen in het gezaghebbende tijdschrift Science (2017). Daar is zij eerste auteur van het artikel met meer dan 150 co-auteurs.

Jong leiderschap

De jury roemt het leiderschap van de jonge onderzoeker (30), haar motivatie en creativiteit. Haar onderzoek is een mooi voorbeeld van het jubileumthema van de 100 jarige universiteit: Wisdom and Wonder.

Het Universiteits Fonds Wageningen reikt de Onderzoeksprijs uit aan een jonge onderzoeker van WUR ( jonger dan 40 jaar), die een uitstekend en origineel wetenschappelijk artikel publiceerde in het kalender jaar voorafgaand aan de uitreiking. In de jury 2018 namen zitting: Rector magnificus prof. Arthur Mol, Dr. Martin N. Mwangi, Winnaar Onderzoeksprijs 2017, prof. Imke de Boer, Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen en prof. Richard Visser, hoogleraar Plant Breeding en Dean of Science.

Klik hier voor het judicium.

Klik hier voor de publicatie.

Research Award 2017

De Research Award 2017 van het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) is toegekend aan de voedingswetenschapper dr. Martin N. Mwangi.

De prijs is hem uitgereikt tijdens de viering van de 99e verjaardag van Wageningen University & Research (WUR) op 9 maart 2017. Hij kreeg de prijs voor zijn opzienbarende wetenschappelijke publicatie over het verrijken met ijzer van maaltijden voor zwangere Keniaanse vrouwen, dat leidt tot een hoger geboortegewicht van het kind en zo tot een betere start van het jonge leven. Martin Mwangi ontving prijzenbedrag van € 2500 en een kleine replica van het beeld ‘De Wageningse Boom’.

Martin N. Mwangi (1980) voerde zijn baanbrekende onderzoek uit bij de Leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie van Wageningen University & Research. In zijn winnende artikel, gepubliceerd in 2015 in Journal of the American Medical Association (JAMA), gaat hij in op zijn oorspronkelijke onderzoek om te bezien of ijzertoediening invloed heeft op het infectierisico door de Plasmodium-parasiet, de veroorzaker van malaria. Daarin vond hij geen effect. Maar wel een interessant bijeffect. Het geboortegewicht van kinderen van moeders die ijzer kregen toegediend blijkt beduidend hoger, namelijk 150 gram (3200 versus 3050 gram voor moeders die placebo kregen). Aan het onderzoek deden 470 zwangere vrouwen mee.

Mwangi toonde ook aan dat toediening van ijzer via het voedsel aan de zwangere vrouw leidt tot een verhoogde opslag van ijzer bij de foetus waardoor het kind na de geboorte een betere start maakt en ijzertekorten pas later optreden. IJzertekorten veroorzaken onder meer bloedarmoede. Tijdens de zwangerschap kan dat een ernstig gezondheidsprobleem worden. Bloedarmoede tijdens de zwangerschap komt in 80 % van alle landen in de wereld voor, in Afrika treft het 57 % van de zwangere vrouwen. De onderzoeksresultaten reiken verder dan de Keniaanse situatie. Wereldwijd worden jaarlijks 20 miljoen kinderen geboren waarbij het geboortegewicht laag is. IJzertoediening kan op meerdere plaatsen een optie zijn om het geboortegewicht te verhogen.

Mwangi studeerde in Kenia cum laude af aan de Maseno University. In 2009 ontving hij zijn Master-diploma Voeding en Gezondheid in Wageningen, waar hij in 2014 promoveerde. Hij is nu post-doc onderzoeker bij de afdeling Humane Voeding waar hij in samenwerking met het Laboratorium voor Entomologie onderzoek verricht naar de opname van ijzer en zink vanuit eetbare insecten als optie om het voedingspatroon van Keniaanse kinderen te verrijken.

De Research Award van UFW wordt toegekend aan een Wageningse onderzoeker onder de 40 voor zijn of haar originele en vooraanstaande wetenschappelijke publicatie. De jury beoordeelt daarvan onder meer de creativiteit, breedte van de studie en de complexiteit, naast het belang ervan voor de wetenschap en voor de praktijk. De jury had ook veel waardering voor artikelen van twee andere genomineerden, Peter Bourke en Prarthana Mohanraju.

Publicatie:
Effect of Daily Antenatal Iron Supplementation on Plasmodium Infection in Kenyan Women A Randomized Clinical Trial. Mwangi, MN; Roth, JM; Smit, MR; Trijsburg, L; Mwangi, AM; Demir, AY; Wielders, JPM; Mens, PF; Verweij, JJ; Cox, SE; Prentice, AM; Brouwer, ID; Savelkoul, HFJ; Andang'o, PEA; Verhoef, H. Jama-Journal Of The American Medical Association, 2015 Sep 8, Vol.314(10), pp.1009-1020.

Bron: persbericht WUR 9 maart, 2017

Martin.jpg

Op de foto ziet u de prijswinnaar van 2017 Martin Mwangi PhD. De Onderzoeksprijs is overhandigd door Imke de Boer op 7 maart 2017.

Jury

De jury bestond uit:

• Prof. dr. ir. APJ (Arthur) Mol, Rector Magnificus / Vice-president Raad van Bestuur Wageningen University & Research

• Prof. dr. RGF (Richard) Visser, Hoogleraar en hoofd Wageningen University & Research Plant Breeding / Dean of Science

• Prof. dr. ir. IJM (Imke) de Boer, Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

• DC (Daan) Swarts PhD, Postdoctoral EMBO Advanced Fellow at University of Zurich en winnaar Onderzoeksprijs 2015

Onderzoeksprijs 2015

Microbioloog Daan Swarts heeft de Onderzoeksprijs 2015, voor de beste wetenschappelijke publicatie van een Wageningse onderzoeker, ontvangen. De prijs bestaat uit een oorkonde, een beeld en een cheque van 2500 euro.

Daan Swarts MSc is als postdoc medewerker verbonden aan het Laboratorium voor Microbiologie van WUR. Hij krijgt de prijs voor zijn publicatie “DNA-guided DNA interference by a prokaryotic Argonaute” die vorig jaar verscheen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In dit artikel, waarvan hij eerste auteur is, doet hij verslag van de spectaculaire ontdekking van een afweersysteem bij micro-organismen die kunnen worden gezien als de evolutionaire voorlopers van het bekende RNA interference (RNAi) systeem van eukaryoten. Zijn onderzoek opent geheel nieuwe wegen naar gerichte aanpassing van DNA, van bacteriën en schimmels, tot plantaardige en humane cellen. Met zijn promotor, prof. John van der Oost heeft hij twee patenten op zijn naam staan voor deze vinding.

De jury zegt vooral onder de indruk te zijn door de unieke vinding van Swarts en de mogelijke impact daarvan op het verdere genetisch en biotechnologisch onderzoek. Zij noemt de publicatie van Swarts c.s. een doorbraak. Het onderzoek kan leiden, aldus de jury, tot nieuwe kansen om erfelijke ziekten bij de mens te genezen. 

Veni-beurs 2018
In 2018 is Daan Swarts wederom beloond voor zijn kwaliteiten als onderzoeker. Met zijn onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe genetische tools uit het bacterieel immuunsysteem 'Argonaute' is hij één van de negen Wageningse winnaars. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de Veni-beurs voor jonge onderzoekers.

Daan Swarts ontvangt uit handen van Ir. Jan karel Mak (voorzitter University Fund Wageningen) de Onderzoeksprijs.
Daan Swarts ontvangt uit handen van Ir. Jan karel Mak (voorzitter University Fund Wageningen) de Onderzoeksprijs.

Jury

De jury bestond uit:

  • Prof. dr. Martin Kropff, Rector Magnificus
  • Prof.dr.ir. Johan van Arendonk, Dean of Science
  • Prof.dr.ir. Arthur Mol, directeur Wageningen Shool of Social Sciences
  • Dr. ir. Stan Brouns, winnaar Onderzoeksprijs 2012

Leden van de jury die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een artikel zijn uitgesloten van de beoordeling van het betreffende artikel om een onafhankelijke beoordeling te garanderen.

Onderzoeksprijs 2012

Judicium Stan Brouns

The paper of Stan Brouns concerns nothing less than the discovery of a major immune system of bacteria; A major mechanism of these microbes to survive.

It is shown that microbes have a region in their genome that is composed of specific repetitive sequences and in between these repeats viral sequences did occur. This genetic information of the bacterium was used as small RNAs, containing these viral sequence and with a very specific length, did occur. This by itself was intriguing as it reminded of the RNA interference mechanism that had previously been discovered in eukaryotes. Important studies that had led to the Nobel Prize and an honoree doctorate at Wageningen University & Research for David Baulcomb. So you might say the studies in bacteria are just an extension of what we already knew from eukaryotes. However this is not the case. Especially the work of Stan Brouns revealed the fantastic biological beauty of the prokaryotic immune system. He identified the enzyme that could cleave out the small RNA containing the viral sequence and most importantly he showed that it is used in a defense against the virus. In other words he discovered that microbes create an immune system by integrating small fragments of the viral genome in a specific place , called CRISPS, in their own genome. This region now serves as a memory of previous attacks, like our own immune system, but it can also be transferred to the daughter cells.

So a  paper in which a beautiful biological system is discovered. A discovery with a high impact for applications (as is illustrated by the patent)  This by itself is a sufficient justification for the award. However to judge a paper it is good to ask the question ; and what is next? Is this a paper that paves the way for new research ? This paper has been and is a corner stone for a major expansion at an international level of the CRISPS research.

It is also worth mentioning how this research started just 2 years before this publication in 2006. As a post doc in John van de Oost’s group, it is Stan who takes the decision to initiate a new research line on CRISPS Showing a very good sense for area’s that can lead to major novel discoveries. It is sense for intriguing novel biology, combined with excellent experimental skills that led to the seminal publication. A publication that during the last couple of years has been shown to be the fundament of a major new research line.  

Stan Brouns ontvangt de award van Jan Karel Mak
Stan Brouns ontvangt de award van Jan Karel Mak

Onderzoeksprijs 2008

Prijswinnaar

Wat is het belang van plant-metabolieten
Keurentjes heeft met zijn artikel een belangrijke rol vervuld in het meer inzichtelijk krijgen van mechanismen zoals die binnenin de plant werken. Planten zijn een primaire voedingsbron voor mensen, dieren en vele andere organismen op deze aarde. Naast voedingsstoffen die ons energie geven, maken planten ook een grote diversiteit aan andere inhoudsstoffen ook wel secundaire metabolieten genoemd. Dit zijn vaak complexe moleculen waarvan meestal nog slecht begrepen wordt wat ze doen en waarom planten ze maken. Van sommigen van deze inhoudsstoffen weten we wel iets. Bijvoorbeeld dat ze bij consumptie een belangrijk positief of negatief effect hebben. Zo komen flavonoiden voor in groente en fruit en zorgen bijvoorbeeld voor de variatie in kleur (van geel en rood tot paars). Een deel van de flavonoiden werkt als anti-oxidant en zou zo de schade aan cellen kunnen verminderen waardoor deze minder snel verouderen en mogelijk kanker en hart-en vaatziekten worden tegengegaan. Een ander voorbeeld is taxol, de giftige stof in taxus bomen dat bij goed gebruik een belangrijk geneesmiddel is omdat het bij verschillende tumoren met groot succes in chemotherapie gebruikt kan worden. Zeer veel andere secundaire metabolieten hebben een belangrijke geneeskrachtige werking en staan aan de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Complexe secundaire metabolieten zoals taxol kunnen niet of met grote moeite chemisch gesynthetiseerd worden en de productie ervan blijft dan ook afhankelijk van planten. Planten zijn dus een uitstekende fabriek om dit soort waardevolle maar complexe moleculen te maken.

Eervolle vermelding

Nationaal en internationaal belang van waterzuivering
Rozendal heeft gewerkt aan de technologie voor een derde generatie van afvalwaterzuivering installaties. Mede door de inzet van de afdeling Milieutechnologie van Wageningen University & Research zijn in de laatste decennia nieuwe vormen van afvalwaterzuivering tot stand gekomen. Waterzuivering is van groot nationaal en internationaal belang. De eerste generatie afvalwaterzuivering maakte gebruik van zuurstof, leverde schoon water maar ook veel actief slib als bijproduct op. De tweede generatie afvalwaterzuivering, met name bekend geworden door Gatze Lettinga en medewerkers, werkte op het principe van anaerobe waterzuivering waarbij schoon water en veel minder actief slib dan met de eerste generatie afvalwaterzuivering werd verkregen. Rozendals onderzoek heeft een aanzet tot de derde generatie afvalwaterzuiveringsinstallaties gegeven. Bij deze derde
generatie afvalwaterzuivering wordt niet alleen schoon water geproduceerd maar ook is er bijna geen actief slib meer en, misschien wel het meest belangrijke, deze installatie kan bijdragen aan de te ontwikkelen waterstofeconomie. Verkennende studies laten zien dat tot 20% (!) van de Nederlandse energiebehoefte gedekt kan worden met deze nieuwe technologie. Belangrijk voordeel hierbij is dat er geen concurrentie is met voedselproductie zoals bij andere biobrandstoffen (biodiesel, bioethanol) vaak wel het geval is. De derde generatie afvalwaterzuivering heeft de grote potentie om zich te ontwikkelen tot een duurzame waterstof bron, zonder milieu belastende bijwerkingen.

Het onderzoek van Rozendal is ingebed in het Technologische Top Instituut Water, waar met name Wageningen University & Research en de Technische Universiteit Twente en recent ook de Technische Universiteit Delft samenwerken met vele bedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van duurzaam water.

Dr.ir. Joost Keurentjes ontvangt de Research Award
Dr.ir. Joost Keurentjes ontvangt de Research Award

Vorige prijswinnaars

Voorgaande prijswinnaars