Aanmeldformulier UFW-KLV Thesis Award 2018

Wilt u een thesis nomineren voor de Thesis Award 2018? Neem dan eerst goed de richtlijnen door en vul onderstaand aanmeldformulier in.

Let op: Een thesis dient te worden voorgedragen door de leerstoelhouder of door stafleden met promotierecht in afstemming met de leerstoelhouder. Studenten kunnen niet zélf hun thesis voordragen, er kan slechts één thesis per leerstoel worden genomineerd.

Na aanmelding via onderstaand formulier dient u de volgende documenten via WeTransfer op te sturen naar ufw@wur.nl.

  • Thesis (PDF).
  • Samenvatting van thesis (maximaal 250 woorden).
  • Motivatieformulier, ingevuld door uw thesis begeleider of de leerstoelgroephouder. Voor format gebruik het formulier hier rechts (motivatieformulier 2018).
  • Beoordelingsformulier, officiële versie, ingevuld door uw examinatoren. Standaard format, voor voorbeeld zie rechts (Thesis assesment form (example)).
  • Turnitin rapport, een recente plagiaatscan van maximaal 1 week oud. Zie rechts voor een handleiding over hoe je dit rapport aan kunt vragen of kijk op deze website.

De deadline is woensdag 9 januari 2019, 15.00 uur