Steun baanbrekend onderzoek

Food for Thought, Thought for Food is een bijzondere campagne, waarin persoonlijk initiatief het verschil maakt. Als relatiemanager wil Delia de Vreeze samen met de leden van het Fundraising Committee graag het contact met u onderhouden. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met haar op te nemen.

Onze onderzoekers zijn graag bereid om persoonlijk kennis met u te maken en u meer te vertellen over hun projecten. Tien tegen één dat u nog enthousiaster wordt als u hier in Wageningen eens komt kijken hoe in onze laboratoria wordt gewerkt aan het onderzoek naar bijvoorbeeld duurzame tonijnvangst, of rijst telen met minder water. Ook heel bijzonder is een bezoek aan ons insectenhuis of aan veldwerk in Afrika. Het organiseren van lezingen op locatie behoort tot de mogelijkheden. Zo geeft elke onderzoeker zijn persoonlijke invulling aan het contact.

Ontmoetingen en persoonlijk contact met de onderzoekers zijn inspirerend en geven verrassende inzichten. Mark Rietveld (mark.rietveld@wur.nl) kijkt ernaar uit om samen met u en onze onderzoekers te werken aan oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Daarbij kan hij u meer vertellen over de mogelijkheden om een bestedingsplan op maat samen te stellen, dat is toegespitst op uw persoonlijke interesse en mogelijkheden. In het algemeen kan dat al bij een gift vanaf € 25.000.

Delia nodigt u graag uit voor een persoonlijk gesprek of u kunt contact opnemen met uw contactpersoon binnen de Fundraising Committee.