Stimuleren kennis en ondernemerschap in Afrika

Stimuleren kennis en ondernemerschap in Afrika

Zijn we er zeker van dat geld geven haar vooruit helpt? Of stellen kennis en ondernemerschap
haar in staat haar eigen voedsel te verbouwen?

Afrika, het verloren continent? Niet als het aan de onderzoekers van Wageningen UR ligt. Dwars tegen de honger, droogte, armoede en ziektes in, staan er steeds meer jonge Afrikanen op die ondernemer willen worden. Natuurlijke hulpbronnen en mogelijkheden voor akkerbouw zijn er legio.

Stimuleren van kennis en ondernemerschap in Afrika kan het verschil maken met meer focus op duurzame ontwikkeling van de landbouw, het gebruik van nuttige planten, eenvoudige kweekmethodes van insecten en het stimuleren van ondernemerschap. Wageningen UR helpt kennis toepasbaar te maken waarmee het continent zich vanuit eigen kracht kan ontwikkelen.