Baanbrekend onderzoek

Via het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) kunt u op verschillende manieren uiting geven aan uw betrokkenheid bij (de thema’s van) Wageningen University & Research (WUR). Eén daarvan is het mogelijk maken van potentieel baanbrekend onderzoek. Deze onderzoeksprojecten kenmerken zich door een grote maatschappelijke relevantie en hun multidisciplinaire en vaak ‘gedurfde’ karakter. Fundamental Change is een campagne van UFW bestaande uit 15 onderzoeksprojecten gericht op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

  • 8412104697_ALUM_beeld_intranet_v01_page-0001.jpg


.

Bijdragen aan de SDG's

Bij Wageningen University & Research (WUR) gaan fundamenteel en toegepast onderzoek hand in hand en worden natuurwetenschappen, technologie en sociale wetenschappen samengebracht in baanbrekend onderzoek en toonaangevend onderwijs. Deze unieke combinatie stelt ons in staat om bij te dragen aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties als belangrijk richtpunt. Concrete doelstellingen voor het jaar 2030, die alleen bereikt kunnen worden als we samen de oplossingen zoeken. Met overheden, bedrijven, NGO's en andere kennisinstituten, en steeds vaker ook in nauwe samenwerking met filantropische partners die hun kennis, invloed en vermogen inzetten om de noodzakelijke fundamentele verandering teweeg te brengen. Samen met u kunnen we via potentieel baanbrekende onderzoeksprojecten het verschil maken in het realiseren van de SDG’s.

Meer weten over Fundamental Change?

Wilt u meer weten over Fundamental Change, WUR projecten van het Universiteitsfonds Wageningen die bijdragen aan de SDG’s en het steunen van potentieel baanbrekend onderzoek? We komen graag met u in contact om u nader te informeren en de mogelijkheden te bespreken.