Eenmalige gift

Draag bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University door eenmalig online te doneren.

University Fund Wageningen heeft hart voor Wageningen University. Het fonds zet zich in voor het versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal.

De impact van uw gift

Uw gift zorgt ervoor dat:

Studenten hun blik kunnen verbreden

Het universiteitsfonds sponsort internationale studentenactiviteiten. Het gaat om eenmalige activiteiten buiten het normale studieprogramma die studenten de kans geven om een bredere visie op de wereld te ontwikkelen. Een ervaring waar zij in hun verdere loopbaan als ‘Wageningers’ op verder kunnen bouwen.

Academisch erfgoed van de universiteit beschikbaar wordt

De digitale ontsluiting van de collecties zorgt ervoor dat studenten, medewerkers en alumni overal ter wereld toegang hebben tot Wageningse publicaties.

Bijzondere prestaties beloond worden

Bijzondere prestaties verdienen extra aandacht en maatschappelijke erkenning. Daarom reikt het Wageningen Universiteits Fonds ieder jaar prijzen uit aan studenten, docenten en anderen die zo’n bijzondere prestatie hebben geleverd.