Periodieke schenking

Draag bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor de universiteit. Het University Fonds Wageningen heeft hart voor de universiteit. Het universiteitsfonds zet zich in voor het versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal.

Wanneer u met regelmaat wilt schenken aan het University Fonds Wageningen of een van de bestaande doelen, kunt u dit via een machtiging of notariële akte doen.

Doorlopende machtiging

Met een machtiging steunt u het fonds met een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Word vaste donateur en download het machtigingsformulier. Stuur dit ingevuld en ondertekend retour in een gesloten enveloppe. Een postzegel is niet nodig. 

Lijfrenteschenking

Betaalt u in Nederland inkomstenbelasting? En wilt u jaarlijks een vast bedrag geven? Door uw gift vast te leggen in een meerjarige schenkingsovereenkomst, heeft u maximaal belastingvoordeel. Bij deze manier van geven is het giftbedrag volledig aftrekbaar voor de Nederlandse belasting zonder de drempels die normaliter gelden. Op deze manier geeft u niet alleen geld, u bespaart ook geld. De tussenkomst van een notaris is niet langer noodzakelijk. 

Voorwaarden voor het opstellen van een meerjarige schenkingsovereenkomst:

  • jaarlijks hetzelfde bedrag schenken aan een vooraf vastgesteld doel;
  • de minimumperiode is 5 jaar;
  • het minimum jaarbedrag is € 200,-.