Periodieke schenking

Draag bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor de universiteit. Het Universiteitsfonds Wageningen heeft hart voor de universiteit. Het universiteitsfonds zet zich in voor het versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal.

Wanneer u met regelmaat wilt doneren aan het Universiteitsfonds Wageningen of een van de bestaande doelen, kunt dat doen met een doorlopende machtiging of een meerjarige schenking.

Doorlopende machtiging

Met een machtiging steunt u het fonds met een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Word vaste donateur en download het machtigingsformulier. Stuur dit ingevuld en ondertekend retour in een gesloten enveloppe. Een postzegel is niet nodig. 

Meerjarige schenking

Betaalt u in Nederland inkomstenbelasting? En wilt u jaarlijks een vast bedrag geven? Door uw gift vast te leggen in een meerjarige schenkingsovereenkomst, heeft u maximaal belastingvoordeel. Bij deze manier van geven is het giftbedrag volledig aftrekbaar voor de Nederlandse belasting zonder de drempels die normaliter gelden. Op deze manier geeft u niet alleen geld, u bespaart ook geld. De tussenkomst van een notaris is niet langer noodzakelijk.

Voorwaarden voor het opstellen van een meerjarige schenkingsovereenkomst:

  • jaarlijks hetzelfde bedrag schenken aan een vooraf vastgesteld doel;
  • de minimumperiode is 5 jaar;
  • het minimum jaarbedrag is € 120,-

Wilt u het Universiteitsfonds Wageningen steunen met een meerjarige schenking? Stuurt u dan een email naar ufw@wur.nl. Wij zorgen dat u dan informatie hierover ontvangt.