Voor aanvragers

Binnen University Fund Wageningen (UFW) bestaan verschillende fondsen op naam die studenten en jonge onderzoekers aan Wageningen University & Research steunen. De meeste fondsen steunen activiteiten op een bepaald vakgebied met (reis)beurzen of gedeeltelijke studiebeurzen.