Anne van den Ban Fonds - informatie voor aanvragers

Het Anne van den Ban Fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat een MSc opleiding aan Wageningen University te volgen.

Aanvragen

Bij de selectie van studenten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met andere mogelijkheden van studiefinanciering. Bijvoorbeeld andere beursprogramma's, geoormerkte donaties, steun van familie en eigen bijverdiensten. Hierdoor kunnen relatief veel studenten een studie volgen of voltooien.

De selectieprocedure voor het Anne van den Ban Fonds is gewijzigd. Kandidaten zullen nu worden geselecteerd in nauwe samenwerking met de universiteit. Het fonds zal niet meer kijken naar individuele aanvragen. Daarom moeten geïnteresseerden wachten totdat een Anne van den Ban beurs wordt aangeboden. Dit gebeurt in het voorjaar rond mei.

Meer over het Anne van den Ban Fonds