Hans de Jong Fonds - informatie voor aanvragers

Het Hans de Jong Fonds zorgt voor kennisontwikkeling bij onderzoekers, bedrijven en organisaties over verzamelingen van stortgoed.

Het Hans de Jong Fonds stimuleert partijen die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe bewerkingen en nieuwe meetmethodieken die het gedrag van stortgoed vastleggen in meetbare en zinvolle parameters. Daarnaast richten ze zich op de implementatie van stortgoed in praktische toepassingen.

Meer over het Hans de Jong Fonds