Hans de Jong Fonds - informatie voor aanvragers

Het Hans de Jong Fonds zorgt voor kennisontwikkeling bij onderzoekers, bedrijven en organisaties over verzamelingen van stortgoed.

Wilt u aanspraak maken op het fonds? Richt uw aanvraag dan aan:

Werkgroep Stortgoed Technologie
t.a.v. dr. ir. Menno Thomas en ir. Kees van 't Land
Zetadec b.v.
Agro Business Park 44
6708 PW  Wageningen

Meer over het Hans de Jong Fonds