Lucie Timmermans Fonds, informatie voor aanvragers

Het Lucie Timmermans Fonds ondersteunt jonge vrouwelijke onderzoekers aan Wageningen University op het gebied van de experimentele zoölogie, de dierlijke celbiologie, de entomologie en de dierfysiologie met als doel om hen in hun wetenschappelijke loopbaan te ondersteunen.

Activiteiten

Het fonds biedt ondersteuning aan activiteiten die de kans vergroten dat een onderzoeksvoorstel gehonoreerd wordt door een andere financier. Het fonds steunt de gekozen projecten met een maximum bedrag van € 5.000,-.

Aanvragen

Projectvoorstellen kunnen door het jaar heen worden ingediend bij het Universiteitsfonds Wageningen (ufw@wur.nl). Lees voordat je een aanvraag indient eerst de richtlijnen.