Rob Goldbach Fonds - informatie voor aanvragers

Het Rob Goldbach Fonds heeft als doel de Wageningse virologie in brede zin te bevorderen en uit te dragen, als bijdrage om virusziekten van planten en dieren te voorkomen en te bestrijden.

Activiteiten

Het fonds richt zich op financiële ondersteuning van o.a. :

  • onderzoekers en (gast)medewerkers (beurzen voor congresbezoek en studiereizen).
  • bijzondere wetenschappelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de leerstoel Virologie van Wageningen Universiteit, waaronder de uitreiking van een tweejaarlijkse MSc thesis prijs.
  • lezingen en congressen, waaronder een tweejaarlijkse Rob Goldbach Virology Lecture.
  • en andere activiteiten, die ten goede komen aan de Wageningse Virologie in brede zin.

Aanvragen

Voorstellen voor een stipendium moeten worden ingediend vóór 1 april 2021 bij Prof. dr. Monique M. van Oers, Laboratorium voor Virologie, Departement Plantenwetenschappen. De beurzen worden vier weken na de deadline toegekend. De voorstellen worden beoordeeld door het curatorium van het fonds. Lees voordat je een aanvraag indient eerst de richtlijnen. 

Meer over het Rob Goldbach Fonds