Overschrijven naar het Anne van den Ban Fonds

Bedankt voor uw gift aan het Anne van den Ban Fonds!

U kunt uw gift overmaken naar:

Anne van den Ban Fonds

Bankrekeningnr.: 44.75.24.658 (ABN AMRO)

t.n.v. St. Wageningen Universiteits Fonds te Wageningen

inzake Anne van den Ban Fonds


IBANcode: NL62ABNA0447524658

BIC/SWIFT: ABNANL2aDankzij uw gift kunnen getalenteerde Afrikaanse studenten in Wageningen studeren en de opgedane kennis in hun thuisland toepassen. U helpt daarmee niet alleen de student, maar ook zijn of haar thuisland.