Outstanding Alumnus Award

De Outstanding Alumnus Award wordt toegekend aan een alumnus of alumna van Wageningen University & Research die midden in zijn of haar carrière staat en een bijzondere prestatie heeft geleverd vanuit de opgedane ‘Wageningse’ kennis, waarvan een voorbeeldwerking uitgaat. De award werd in 2005 voor het eerst uitgereikt en werd in 2013 uitgereikt aan prof. dr. ir. Louise O. Fresco en in 2016 mocht dr. ir. Niels Louwaars de award in ontvangst nemen.

  De Outstanding Alumnus Award 2019 is uitgereikt op de Opening van het Academisch Jaar op 2 september 2019 aan Dr. Charudutt Mishra.

  Prijs

  Naast een judicium en een oorkonde ontvangen prijswinnaars het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de beeldhouwer Marian Spekreijse.

  Outstanding Alumnus Award 2019

  Dr. Charudutt Mishra heeft de Outstanding Alumnus Award 2019 ontvangen voor zijn opmerkelijke bijdrage aan de wetenschap door middel van transdisciplinair onderzoek naar het behoud van gemeenschappen, met speciale aandacht voor de Aziatische sneeuwluipaard. De prijs, geïnitieerd door het University Fund Wageningen (UFW), werd op maandag 2 september uitgereikt aan Dr. Mishra bij de opening van het academisch jaar van Wageningen University & Research. Naast een juryrapport en een certificaat ontving de prijswinnaar ook het beeldje 'Freedom'.

  Dr. Charudutt Mishra ofwel Charu, zoals hij bekend is, is als Science and Conservation Director van het Snow Leopard Trust (SLT) verantwoordelijk voor het begeleiden van het internationale onderzoek en de conservatieprogramma‘s van deze organisatie. Gevestigd in Seattle is SLT de grootste en oudste organisatie gewijd aan het behoud van ecosystemen en de natuur in de hoge bergen van Zuid- en Centraal Azië, met de bedreigde sneeuwluipaard als vlaggenschip.

  Dr. Mishra promoveerde in 2001 aan Wageningen University & Research op het gebied van de ecologie en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Sindsdien publiceerde hij meer dan 90 peer-reviewed onderzoeksartikelen, boekhoofdstukken en technische rapporten. Zijn boek richt zich op de principes en de praktijk van community-based conservation, en is aangepast in een trainingsprogramma voor praktijkmense. In zijn werk combineert Dr. Mishra verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Hij is actief in vele landen in Centraal-Azië en overbrugt met gemak sociale, culturele en religieuze verschillen. Dr. Charudutt Mishra werd genomineerd door Hoogleraar Resource Ecology aan Wageningen University & Research, prof. Herbert Prins.

  Zijn werk bestond onder andere uit het opzetten van community-based programma‘s voor natuurbehoud en conflictoplossing, het uitvoeren van onderzoek en verkenning, het geven van onderwijs en begeleiding aan promovendi en masterstudenten, het samenwerken met overheden om natuurreservaten op te zetten, het formuleren van instandhoudingsbeleid en het stimuleren van internationale samenwerking voor natuurbehoud. Hij is nauw betrokken geweest bij het initiëren en uitvoeren van een intergouvernementele alliantie op hoog niveau voor het behoud van de sneeuwluipaard onder leiding van de president van Kirgizië, waarbij alle twaalf sneeuwluipaardlanden betrokken waren.

  Foto website.PNG

  Juryrapport

  ‘Dr. Mishra heeft zijn academische carrière gewijd aan het uitbreiden van de instandhoudingswetenschap voor maatschappelijk welzijn, behoud op de grond, en beleid‘, stelt de jury van het University Fund Wageningen in haar rapport. ‘Onbelemmerd door moeilijke omstandigheden, enthousiast en met diepe overtuiging is Dr. Mishra in staat met mensen van verschillende nationaliteit, religie of cultuur aan natuurbehoud te laten samenwerken. Hij beweegt zich moeiteloos rond op zowel het niveau van de lokale dorpen als dat van gouverneurs of zelfs staatshoofden, en wel met twee doelen: duurzaam behoud van bedreigde soorten en economische verbetering van de marginale agro-pastorale bevolking van de hoge bergen van Zuid- en Centraal-Azië.

  Dr. Mishra is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van gemeenschapsbehoud in Centraal-Azië en heeft zijn inzichten in een ingewikkeld politiek klimaat in praktijk kunnen omzetten. Daarom heeft het University Fund Wageningen besloten om de “Outstanding Alumnus Award” aan Dr. Mishra uit te reiken.’

  Om de drie jaar wordt de Outstanding Alumnus Award uitgereikt aan een alumnus of alumna van Wageningen University & Research die een rolmodel aan het hoogtepunt van zijn of haar loopbaan is en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het domein ‘For quality of Life’. De Outstanding Alumnus Award werd voor het eerst uitgereikt in 2005.

  Bron: Persbericht WUR 2 september 2019.

  Jury

  De jury voor de Outstanding Alumnus Award 2019 bestaat uit de volgende leden:

  • Ir. Jan Karel Mak, Bestuursvoorzitter Deerns Groep bv en voorzitter University Fund Wageningen
  • Prof. dr. ir. Wouter Hendriks, Dean of Research en Hoogleraar Animal Sciences bij Wageningen University & Research
  • Dr. ir. Niels Louwaars, Managing director Plantum NL en voormalig winnaar Outstanding Alumnus Award 2016

  In november 2019 is Dr Mishra benoemd tot Executive Director van de Snow Leopard Trust. Lees het volledige artikel hier.

  Outstanding Alumnus Award 2016

  Winnaar 2016 dr. ir. Niels Louwaars

  De Outstanding Alumnus Award van University Fund Wageningen gaat dit jaar naar Niels Louwaars, directeur van Plantum, de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.

  Verbinder
  De jury noemt Louwaars een rolmodel voor professionals en onderzoekers in de zaadsector, en looft vooral de manier waarop hij de verschillende stakeholders in deze voor Nederland belangrijke sector weet te verbinden. “Niels Louwaars is een bruggenbouwer”, aldus de jury. “Hij weet samenwerkingen te smeden tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.” Ook inhoudelijk legt hij dwarsverbanden: tussen wereldproblemen als armoede, voedselzekerheid, klimaatverandering en de private zaadsector, tussen onderzoek, bedrijfsleven en maatschappij, en tussen formele en informele zaadsystemen. Internationaal vraagt Louwers aandacht voor de rol van de zaadsector voor wereldwijde duurzame ontwikkeling en wedijvert hij met succes voor meer gebalanceerd intellectueel eigendom van plantaardig materiaal.

  Louwaars ontving het judicium, een oorkonde en het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de Doorwerthse beeldhouwer Marian Spekreijse uit handen van jurylid Jannemarie de Jonge, bestuurslid van KLV Wageningen Alumni Netwerk.

  7927bbf5-7939-4d64-b79a-16ec8df3c771_GA--20160309-752_1329 - 14x21cm-300ppi_daea0a3e_900x601.jpg

  Naar aanleiding van de prijs verscheen in 2016 een artikel over dr. ir. Niels Louwaars in het tijdschrift Wageningen World. U kunt het (engelstalige) artikel online lezen via onderstaande link:

  Dr. ir. Niels Louwaars in Wageningen World

  Louwaars (1958) studeerde in Wageningen Plantenveredeling (afstudeerjaar 1982). Na een korte periode bij het Wageningse instituut voor de glastuinbouw vertrok Louwaars naar het buitenland. Hij werkte langere tijd in Sri Lanka en Oeganda, en voor kortere periodes in landen als Sri Bangladesh, Ethiopië, Kirgizië, Syrië, Turkije, Turkmenistan en Jemen. In die periode hield hij zich bezig met plantenveredeling en zaadwetgeving en ervoer daar voor het eerst het belang van het samenbrengen van stakeholders: boeren, overheden en bedrijfsleven.

  Midden jaren negentig keerde Louwaars terug naar zijn alma mater. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, waar hij tussen 2003 en 2011 werkte, ontwikkelde zich zijn focus op intellectueel eigendom en het delen van toegang en profijt van genetische bronnen. In 2007 resulteerde zijn werk in een promotie op de impact van beleid op zaadsystemen. Louwaars is sinds 2011 directeur van brancheorganisatie Plantum. Sinds 2013 is Louwaars ook voorzitter van de topsector Plantaardige uitgangsmaterialen.

  In 2016 bestond de jury uit:

  Ir. Ton Loman, namens de Wageningen Ambassadors

  Prof. dr. ir. Arthur Mol, namens Wageningen University & Research en University Fund Wageningen

  Dr. ir. Jannemarie de Jonge, namens KLV Wageningen Alumni Netwerk

  Outstanding Alumnus Award 2013

  Prof. dr. ir. Louise O. Fresco

  Prof.dr.ir. Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University & Research. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen met als specialisatie tropische gebieden. Tijdens deze periode had zij een groot aandeel in de educatieve hervormingen gericht op interdisciplinaire samenwerking, met name tussen plantenteelt en bodemkunde en de sociale wetenschappen, en was zij betrokken bij uitgebreid veldwerk in Spanje, West-Afrika en Latijns-Amerika. Sinds Fresco in de tweede helft van de jaren zeventig haar veldwerkcarrière begon bij de VN in Papoea-Nieuw-Guinea en Zaïre/Kongo, heeft zij voor professionele doeleinden meer dan 60 landen buiten Europa en Noord-Amerika bezocht.

  De jury noemt prof. Fresco – ‘distinguished professor’ in Wageningen - een van de bekendste en invloedrijkste afgestudeerden van de universiteit in de laatste jaren, die bovendien wereldwijd gezag geniet. Met haar autoriteit op het gebied van de wereldvoedselproblematiek is zij een inspirerend voorbeeld voor Wageningse studenten en onderzoekers. Haar bijdrage aan het domein van Wageningen University, onderdeel van Wageningen University & Research, is enorm, aldus de jury.

  IMG_4149cBewCMed.jpg

  Foto Louise Website.jpg

  Outstanding Alumnus Award 2009

  Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

  Floor van Leeuwen studeerde cum laude af in 1981 in Wageningen in de humane voeding, op een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Zij promoveerde in 1994 aan de VU en werd in 1998, naast haar werk aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI), vanwege het NKI benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het VU Medisch Centrum. De jury roemt haar grote wetenschappelijke inzet en zorgvuldigheid, in combinatie met een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid. Enkele van haar onderzoeksthema’s zijn: de pil en borstkanker, passief roken en longkanker, het optreden van tweede tumoren na behandeling voor kanker, effecten van DES (diethylstilbesterol) op dochters in en na de overgang en effecten van IVF behandeling op de vrouwen die deze behandeling hebben ondergaan. Toen Floor van Leeuwen in 1997 de Muntendam prijs van het Koningin Wilhelminafonds ontving, heeft ze het prijsgeld direct ingezet om onderzoek te starten naar het lange termijn effect van DES op DES-dochters in en na de overgang.

  Ir. F.M. Westerman

  Frank Westerman (Emmen, 1964) groeide op in Assen en studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1987 woonde hij een jaar in de Andes van Peru, waar hij de irrigatiemethoden van Aymara-indianen onderzocht. Frank studeerde cum laude af en mag Ir. voor zijn naam zetten.

  Zijn allereerste journalistieke reportages schreef Frank toen hij nog studeerde. Met zijn 27 jaar was hij de jongste correspondent die de Volkskrant ooit had gekend. Over zijn ervaringen op de Balkan publiceerde Frank Westerman in 1994 zijn eerste boek 'De Brug over de Tara'. In veel recensies werd de nadruk gelegd op de stijl en het schrijversvakmanschap. Dirk-Jan van Baar in Intermediair: 'Westerman is niet alleen journalist, maar ook een schrijver, en wel een hele goeie.' Vanaf 2002 werkt Frank Westerman als schrijver vanuit Amsterdam. Voor NRC Handelsblad schreef hij nog een tiental achtergrondartikelen voor het zaterdags bijvoegsel Z en het magazine M.

  Op grond van zijn oeuvre tot dan toe kreeg Westerman in 2005 de Outstanding Alumnus Award van zijn alma mater, de universiteit van Wageningen. Volgens de jury, gebruikte Westerman persoonlijke verhalen om Wageningse thema’s aan het lichtt te brengen.

  Dr. A. Bekele-Tessema

  De Ethiopiër Bekele-Tesemma promoveerde in 1997 in Wageningen. Hij werkt nu voor het internationale agroforestry-instituut ICRAF in Nairobi als adviseur competentieontwikkeling. Bekele-Tesemma zet zich in voor boeren in Kenia en Ethiopië. In 2004 won hij 20.000 dollar voor de beste poster tijdens een conferentie van het CGIAR. Dat geld reserveerde hij voor een organisatie voor boeren, voor onder andere een jaarlijkse prijs voor de meest innovatieve boer.
  Prof.dr.ir F.E. van Leeuwen
  Prof.dr.ir F.E. van Leeuwen
  Ir. F.M. Westerman
  Ir. F.M. Westerman
  Dr. A. Bekele-Tessema
  Dr. A. Bekele-Tessema

  Outstanding Alumnus Award 2005

  Dr. P. Kibwika

  Paul Kibwika is one of the founder members of PICOTEAM and is the Team Leader of PICO-Uganda Ltd. Since five years ago, Paul Kibwika has extensively and intensively engaged in facilitating and documenting learning and change processes in organisations. He engages in such processes of organisational transformation as an action researcher who seeks to see the impact of his engagement. Broadly, capacity building is a major focal area of his professional practice. His recent book on Learning to make change: developing innovation competence in recreating the African University of the 21. century explains efforts to make the African university more innovative and responsive to community needs and the challenges posed by sustainability.

  Paul Kibwika obtained his PhD in 2007 in Social Science at Wageningen University & Research, The Netherlands. He is also a senior lecturer and researcher in the Department of Agricultural Extension/Education, Makerere University, Uganda where he has served for over thirteen years now. His research interest is in the social dimensions of agrarian development particularly, local organisations development and empowerment; agricultural innovation systems; and transformative learning. In pursuance of these interests, he believes in people’s capabilities to solve their own problems as a core value. Accordingly he applies facilitative approaches to enhancing people’s space and confidence to act as they respond to challenges and opportunities in their environment.

  Dr. P. Kibwika
  Dr. P. Kibwika