Press Award

Wie maakt de domeinen van Wageningen University & Research het best beschikbaar voor een breder publiek? Welk programma, journalist of medium draagt onze boodschap het beste uit?

Sinds 1978 looft het UFW de persprijs eens per drie jaar uit voor persuitingen die de volgende domeinen bij een groot publiek onder de aandacht brengen: Society and well-being; Food, feed and biobased production en Natural resources and living environment.

Press Award 2017

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar van Wageningen University & Research op maandag 4 september 2017, is de Press Award 2017 uitgereikt aan Hidde Boersma voor zijn drieluik van de documentaire Well Fed, die hij samen met Karsten de Vreugd en Philip Fountain vervaardigde. Hidde Boersma ontving een prijzenbedrag van
€ 2500, een judicium en een kleine replica van het beeld De Wageningse Boom
uit handen van de voorzitter van het University Fund Wageningen, Jan Karel Mak.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Persprijs 2014

Dr. Annemieke Smit

Wetenschapsjournaliste Annemieke Smit ontving de Persprijs 2014 voor haar boek Uitgekookt! Bij de 96e Dies Natalis van Wageningen University & Research op 10 maart ontving zij het beeldje ‘De Wageningse Boom’, een judicium en een bedrag van 2500 euro uit handen van de voorzitter van het universiteitsfonds, Jan Karel Mak.

Volgens de jury verdient Annemieke Smit de Persprijs voor haar buitengewone journalistieke werk. De jury waardeert haar vermogen om complexe kennis uit de voedingswetenschappen om te zetten in makkelijk verteerbare en onderhoudende teksten voor een breed publiek. Het boek is innovatief opgezet, gemakkelijk te raadplegen en maakt wetenschappelijke inzichten toegankelijk zonder technische termen of formules.

Voor haar boekwerk Uitgekookt! raadpleegde winnares Annemieke Smit veel Wageningse onderzoekers. Ze wist die kennis op een speelse manier in haar boek te integreren. Op die manier levert ze een substantiële bijdrage aan ons begrip van wat wij eten, meent de jury. Uitgekookt! maakt ons bewust van onze dagelijkse kost en hoe die wordt bereid.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, humorvolle schetsen en anekdotes en is daardoor meer dan een aantrekkelijk en informatief kookboek. De jury voorziet dat het boek de potentie heeft uit te groeien tot de nationale referentiegids voor keukenwetenschappen voor een breed publiek. Annemieke Smit voldoet royaal aan de eisen zoals geformuleerd over kwaliteit, toegankelijkheid en relatie met wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research.

Annemieke Smit (1957) is wetenschapsredacteur voor diverse radio- en televisieprogramma’s. Zij regisseerde tientallen TV-uitzendingen, maakte honderden radioreportages en presenteerde jarenlang live-uitzendingen. Zij deed zelf hiervoor de research, zocht boeiende onderwerpen en legde contact met innovatieve onderzoekers. Annemieke Smit was eindredacteur van Noorderlicht Radio en projectleider ‘Wetenschap’ bij de VPRO en ontwikkelde mede de website ‘Pooljaar’.

Persprijs 2010

Het bestuur van het Wageningen Universiteits Fonds heeft besloten de persprijs 2010 toe te kennen aan twee personen, nl. documentairemaker ir. Barend Hazeleger en journalist en redacteur ir. Arend Jan Voortman.

Het bestuur is tot dit bijzondere besluit gekomen op voordracht van de jury, bestaande uit vier vertegenwoordigers vanùit de wetenschap en journalistiek.

Beide heren voldoen ruimschoots aan alle eisen die door de jury zijn gesteld aan het winnen van de persprijs op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en verbinding met het wetenschappelijk onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre).

Ir. Barend Hazeleger


Ir. Barend Hazeleger (1956) studeerde in 1983 af aan Wageningen University in de Cultuurtechniek. Daarna werkte hij elf jaar als journalist en opleidingscoördinator voor internationale ontwikkelingsorganisaties, zoals Novib/Oxfam. Vanaf 1994 is hij werkzaam als onafhankelijk communicatieadviseur, tekstschrijver en filmmaker. Barend Hazeleger runt een eigen bureau Agrapen, dat onder meer tekstproducties en documentaires produceert en regisseert. Tenslotte is hij editor voor Landschap, een wetenschappelijk tijdschrift voor landschapsecologie en omgevingswetenschappen.
Hij maakt een moeilijk onderwerp als co-existentie in de EU en de rol van deze ‘biologische inperking’ voor een breder publiek duidelijk en belicht deze problematiek op integere wijze vanuit verschillende invalshoeken.

De productie heeft geleid tot veel reacties en debat en heeft daarmee de maatschappelijke discussie over dit onderwerp verbreed. De jury roemt tevens zijn journalistieke kwaliteiten: professionele, rustige beelden, waarbij de maker zich neutraal opstelt en de hoofdpersonen in hun waarde laat.

Arend Jan Voortman


Arend Jan Voortman verdient volgens de jury de Persprijs voor zijn bijzondere, jarenlange journalistieke activiteiten voor het tijdschrift Spil. Hij neemt als hoofd- en eindredacteur van Spil een kritische, stimulerende en constructieve houding aan ten aanzien van maatschappelijke kwesties. Enerzijds door zijn eigen, vaak kleurrijke visie op actualiteiten te geven, anderzijds door prominente en veelal gezaghebbende wetenschappers en auteurs aan het blad te binden. Spil stimuleert het maatschappelijk debat en biedt daarmee een platform voor het andere geluid. Dankzij de volhardende trekkersrol van Arend Jan Voortman is Spil uitgegroeid tot een medium, waarvan de invloed veel verder reikt dan zijn relatief bescheiden oplage doet vermoeden.

Persprijs 2006

Peter de Jaeger


In het juryrapport looft de jury zijn journalistiek hoogwaardige artikelen over de Wageningse wetenschappen. ‘Zijn werk getuigt van een diepgaande inleving in de materie zodat hij recht doet aan het gekozen onderwerp. Daartoe raadpleegt hij verschillende wetenschappelijke bronnen en benadert een onderwerp vanuit diverse invalshoeken. Zo weet hij diepgang met overzicht te combineren.’ Volgens de jury maakt hij op een voortreffelijke wijze een vertaalslag van de Wageningse wetenschappen naar de samenleving. ‘Een bijzonder knappe prestatie gezien het brede scala aan onderwerpen dat hij belicht’.

Peter de Jaeger studeerde in 1982 af aan Wageningen Universiteit (toentertijd Landbouwhogeschool geheten) in de ‘Agrarische sociologie van de westerse gebieden’. Vanaf die tijd werkte hij als journalist/redacteur voor landbouwvakbladen zoals Boerderij, Boer en Tuinder en het Landbouwkundig Tijdschrift, waarvan hij ook enige jaren hoofdredacteur was. Sinds 1986 werkt hij als freelance journalist voor een grote diversiteit aan bladen, variërend van regionale dagbladen via de Geassocieerde Pers Diensten tot landelijke dagbladen als NRC Handelsblad en Trouw. Daarnaast publiceert hij in populair-wetenschappelijke tijdschriften waaronder Eos-magazine, dat in Vlaanderen wordt uitgegeven, Intermediair en Internationale Samenwerking. Ook heeft hij een aantal boeken op zijn naam staan.

Persprijs 2002

Hansje van Etten


VPRO-televisieprogramma “Noorderlicht” voor de uitzending ‘Genetisch goud’ (uitgezonden 23 januari 2001).

De prijs werd uitgereikt aan Hansje van Etten van de redactie “Noorderlicht”.

De jury roemde de uitstekende journalistieke kwaliteit van de door Van Etten samengestelde en geregisseerde uitzending. Uit het juryrapport: ‘Hansje van Etten is er op uitstekende wijze in geslaagd de verschillende facetten die wetenschappelijke onderzoek interessant maken – de uitdagingen voor de onderzoekers, de maatschappelijke dilemma’s en ook de commerciële belangen – aan bod te laten komen. De verschillende invalshoeken worden duidelijk in beeld gebracht en de technische aspecten helder uitgelegd’. De jury waardeerde ook de wijze waarop Noorderlicht wetenschap populariseert via tv, radio en nieuwe media: ‘Zij vormt hiermee welhaast een oase in de woestijn, aangezien er in Nederland nauwelijks een traditie bestaat voor het populariseren van wetenschap in niet-gedrukte media’, aldus de jury.

Oud Winnaars

In de PDF vindt u een lijst met oud-winnaars

Lijst prijswinnaars vanaf 1978