Klimaatverandering

Het klimaat verandert voortdurend. Tot 1950 hadden natuurlijke oorzaken een grotere invloed op klimaatverandering dan de mens. Na 1950 kan het verloop van de wereldgemiddelde alleen goed verklaard worden door menselijke invloed mee te nemen in berekeningen.

  • Klimaatverandering
Klimaat is bij uitstek een onderwerp van cognitieve dissonantie: we willen dat het opgelost wordt zonder er zelf veel voor te doen in het heden.
Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research

Het bekendste effect van klimaatverandering is de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur, maar klimaatverandering heeft ook andere effecten zoals verschil in neerslagpatronen en extremer weer. In Nederland zullen we waarschijnlijk te maken krijgen met nattere winters en drogere zomers. Er zullen waarschijnlijk meer, langere, en intensievere hittegolven zijn. En als deltaland krijgt Nederland te maken met de stijging van de zeespiegel.

Wageningen University & Research doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Aan de hand van deze kennis werkt Wageningen University & Research aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan en de impact van klimaatverandering te verminderen.

Lees meer over klimaatverandering

Veelgestelde vragen

> Oorzaken van klimaatverandering

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Broeikasgassen bestaan niet alleen uit CO2, maar ook uit methaan (CH4) en lachgas (N2O), ozon (O3), waterdamp en fluorbevattende gassen. Deze gassen ontstaan bij verschillende processen: CO2 bij verbranding (bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor van een auto), methaan bij vertering (bijvoorbeeld bij runderen).

Lees meer over oorzaken van klimaatverandering

> Gevolgen van klimaatverandering

Het meest bekende effect van klimaatverandering is de opwarming van de aarde. Maar er zijn ook andere effecten: zo passen dieren hun leefpatroon aan en kunnen er mismatches ontstaan tussen diersoorten. Gebieden krijgen te maken met nieuwe ziektes; bijvoorbeeld vector-borne diseases die verspreid worden via insecten wiens leefgebied steeds verder noordwaarts trekt. Dit geldt niet alleen voor de mens, ook de landbouw kan te maken krijgen met exotische ziekten door klimaatverandering.

Lees meer over gevolgen van klimaatverandering

> Scenario's voor klimaatverandering

Het klimaatsysteem is bijzonder complex en de onzekerheden binnen de klimaatwetenschap zijn groot. Met name als het gaat om toekomstige veranderingen. Dit komt door chaos in het klimaatsysteem, door onzekerheden in de meetreeksen en door beperkingen van klimaatmodellen. Als het gaat om toekomstverwachtingen, komt daar de onzekerheid over toekomstige uitstoot van broeikasgassen bij.

KNMI-klimaatscenario's

Er zijn vier verschillende klimaatscenario’s uitgewerkt die rekening houden met verschillende verwachtingen van:

  • wereldwijde temperatuurstijging
  • veranderingen in de stromingspatronen van de lucht in West Europa en de daarmee samenhangende veranderingen in de wind

Uitgelicht nieuws over klimaatverandering

Meer nieuws over klimaatverandering

Meer achtergronden:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Opleidingen klimaatverandering

Wageningen University & Research biedt diverse opleidingen, trainingen en cursussen binnen het thema Klimaatverandering.