Energiebesparing makkelijker maken voor bedrijven

Door een simpele aanpassing van het mailbericht dat bedrijven krijgen over energiebesparing, stimuleert de overheid de industrie om meer energie te besparen. Inzicht in het gedrag van de ontvanger van het bericht leidde tot betere communicatie.

De overheid heeft afspraken gemaakt met de industrie om hun energiegebruik terug te brengen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgt de voortgang en stuurt de bedrijven een uitgebreide mail met een op maat gemaakt rapport daarover. Daarmee hoopt de overheid de grootverbruikers van energie te stimuleren efficiënter met energie op te gaan. Uit onderzoek van een team van gedragsonderzoekers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), bleek echter dat het rapport maar door 14% van de ontvangers werd gelezen.

‘Gelukkig is daar iets aan te doen’, vertelt Eva van den Broek van Wageningen Economic Research, die deelnam aan het onderzoek. Ze deed samen met collega’s in het team van EZK een gedragseconomisch experiment met 500 energie-coördinatoren van bedrijven. Een deel van hen kreeg een aangepast mailbericht over de energierapportage, dat persoonlijker was, met een kortere en duidelijke tekst, en een directe link naar de rapportage.

Goedkoop

Van den Broek paste het bericht aan op basis van interviews met de energie-coördinatoren van de bedrijven en wetenschappelijke inzichten over drijfveren van mensen in organisaties. Ontvangers van het aangepaste bericht bleken drie keer zo vaak de rapportage te downloaden. Bovendien bleken ze ook vaker gebruik te maken van de adviezen in het rapport en er vaker over te spreken met het management van het bedrijf.

Deze goedkope en simpele maatregel kan dus gedragsverandering tot stand brengen.
Eva van den Broek, onderzoeker

De overheid gaat naar aanleiding van dit experiment de communicatie met deze bedrijven aanpassen.

Platform gedragskennis

Van den Broek denkt dat veel beleid kan verbeteren door gedragsinzichten te gebruiken. Ze is daarom bezig een platform op te richten, Behavioural Insights Nederland, naar het voorbeeld van het behavioural insights team in het Verenigd Koninkrijk, waar 250 mensen werken aan slimmer beleid door gedragskennis in te zetten. Het nieuwe platform gaat gedragskennis van onderzoekers van verschillende universiteiten koppelen aan beleidsmedewerkers van ministeries. Het bouwt voort op een bestaand netwerk van beleidsmedewerkers van verschillende ministeries die gedragskennis willen inzetten.

Living lab is een nieuwe onderzoeksaanpak waar niet alleen gebruik wordt gemaakt van een labomgeving, maar gedragsinzichten in een multidisciplinaire aanpak in ‘real life’-situaties met ‘echte mensen’ worden getest. WUR gebruikt deze methode bijvoorbeeld voor gedragsonderzoek naar voeding en klimaatverandering.