Dierlijk voedsel voor de mens eieren

Dierlijk voedsel voor de mens

De wereldbevolking groeit naar 9,5 miljard mensen in 2050. We verwachten dat de vraag naar dierlijk voedsel verdubbelt. Maar hoe produceren we dit voedsel op een zo duurzaam, verantwoord en veilig mogelijke manier? En hoe geven we onze productiedieren gezond, duurzaam en efficiënt voedsel? Wageningen University & Research onderzoekt de verschillende aspecten van een duurzame veehouderij. Zoals invloed op het milieu, het dierenwelzijn en op het levensonderhoud van de boer. De consequenties voor de hele keten worden hierin meegenomen. Van productie van het voer tot en met het vlees, de vis, eieren of melk op onze tafel.

Zorgvuldige veehouderij

Wageningen University & Research werkt aan een toekomstbestendige veehouderij. Hiervoor ontwerpen wij duurzame stalsystemen die inspelen op de behoefte van dieren. Met oog voor milieu, gezondheid van mens en dier, kosten en arbeidsomstandigheden. Ook onderzoeken wij specifieke aspecten van de veehouderij als fijnstofuitstoot, broeikasgasemissie en zorgvuldig omgaan met mest. En we doen bijvoorbeeld onderzoek naar weidegang. Daarnaast begeleiden onze onderzoekers de voorhoede onder de veehouders om een stap verder te zetten. En we stimuleren ze om hun kennis te delen met collega-veehouders in praktijknetwerken.

Economie gezonde productiedieren en voedsel

Bij de productie van voedsel spelen economische aspecten een grote rol. Wageningen University & Research helpt boeren rendabele keuzes te maken. Wij onderzoeken wat het kost om dieren gezond te houden en tegelijkertijd veilig voedsel te produceren. Hierbij kijken we zowel naar diergezondheid op het bedrijf, als naar besmettelijke dierziektes op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Toekomst: insecten als oplossing

De groeiende wereldbevolking vraagt steeds meer dierlijk eiwit. Insecten vormen naast de gangbare veehouderij een aantrekkelijke aanvullende bron van voedsel. Dit minivee is milieuvriendelijk te kweken, bijvoorbeeld op organische reststromen uit brouwerijen. Maar hoe krijgen we de consument zover om insecten te eten? En hoe kun je insecten inzetten voor veevoer? Daar doen we onderzoek naar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan