Wilde dieren zeeschildpad

Wilde dieren

Het is belangrijk om dieren in het wild te beschermen. Wageningen University & Research bestudeert daarom de verandering van populaties, verspreiding, het gedrag en dieet van wilde dieren. Zowel op het land als in het water.

Interactie wild dier en omgeving

Het ecologisch onderzoek richt zich op de interactie tussen dieren en hun omgeving, het ecosysteem. Onze onderzoekers houden zich bezig met verschillende diergroepen. Van grote grazers tot insecten. Met de kennis die dit oplevert beoordelen we het effect van mens en klimaatverandering op wilde dieren. Ook doen we ecologisch onderzoek naar wilde dieren die besmettelijke (zoönotische) ziekten dragen. Dit helpt dierziektes voorkomen en genezen.

Behoud van bedreigde diersoorten

Als populaties dieren te klein worden, dan ligt inteelt op de loer. Door genetisch onderzoek zoeken we uit hoe kleine populaties toch gezond kunnen blijven. Speciaal ontwikkelde fokprogramma’s helpen om bedreigde soorten te behoeden voor uitsterven. Denk aan de korenwolf of het dwergzwijn (Engels bericht).

Gezondheid van wilde dieren

Wageningen University & Research doet ook onderzoek naar de gezondheid van wilde dieren. Zo coördineren we bijvoorbeeld het monitoringsprogramma voor wilde zwijnen in Nederland. Om in te schatten of wilde zwijnen een bedreiging vormen voor de verspreiding van dierziekten naar de varkenshouderij, zoals Afrikaanse varkenspest. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar waarom walvissen stranden. Maar we doen ook bijvoorbeeld onderzoek naar de gezondheid van bijen. De afname in bestuivers kan immers vergaande effecten hebben voor de voedselzekerheid.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan