Toegankelijk en medisch toerisme

Toegankelijk en medisch toerisme

De toenemende fysieke en mentale ziektelast voor zorgstelsels, in combinatie met de neoliberale de-institutionalisering en privatisering van zorg, heeft geleid tot een groeiende aandacht voor de manier waarop onze dagelijkse omgeving betrekking heeft op welzijn, geluk en kwaliteit van leven in de hedendaagse samenleving.

De verkenning van de omgeving als een plek voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering is een prioriteit bij Wageningen University & Research. Onderzoekers die werken op de kruispunten tussen toerisme, toegankelijkheid en gezondheid zijn bezig met twee onderzoekslijnen. De eerste lijn richt zich op de therapeutische rol van natuurlijke omgevingen (bijv. blauwe en groene ruimt gaat over de impact van belangrijke demografische en epidemiologische trends (bijvoorbeeld ouder worden, groeiende aantallen mensen met een chronische ziekte en beperkingen die van invloed zijn op de mobiliteit, zintuigen en cognitie van mensen) op de toegankelijkheid van toerisme en reismogelijkheden.

Projecten over toegankelijk en medisch toerisme

Publicaties over toegankelijk en medisch toerisme

Meer publicaties