Living lab projectenoverzicht

We voeren veel verschillende onderzoeken uit in het Wageningen Living Lab. Voorbeelden hiervan zijn onderstaande projecten.

De gedragseconomen van Wageningen University & Research hebben zich verenigd in het Wageningen Living Lab over gedragsverandering. Onderzoekers in dit netwerk krijgen extra tijd om kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.