Dossier

Algen

Algen staan volop in de belangstelling, ook binnen Wageningen University & Research. Zowel binnen de Universiteit als ook bij de diverse onderzoeksinstituten wordt er op het gebied van micro-algen het nodige onderzocht. Dit dossier toont voorbeelden van faciliteiten die voor algen zijn ontwikkeld. Zijn er vragen of ziet u mogelijkheden binnen een lopend onderzoek – of voor een vervolgonderzoek: laat het weten via het contactformulier of via een contactpersoon.

Algenkweek en -oogst

Uitdagingen liggen onder andere op het gebied van de selectie van het type Alg, deze optimaal te laten groeien en interessante stoffen te laten produceren. Om een technisch – maar ook economisch – haalbare winning mogelijk te maken worden diverse kweek- en oogstsystemen onderzocht.

Bioraffinage van algen

Voor de winning van interessante componenten uit de geoogste algen zijn belangrijke aandachtspunten het (eventueel) openen van de alg & hoe de interessante componenten zo efficiënt mogelijk uit het waterige systeem te winnen: Bioraffinage van algen.

Valorisatie

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van algen als zodanig - maar ook van zoveel mogelijk afzonderlijke componenten (bioraffinage) leiden tot een nieuw - en steeds uitgebreider scala aan kansen voor groene grondstoffen.

Algen valorisatie.jpg

Ketenoptimalisatie

Ketenoptimalisatie is mogelijk door een technische economische evaluatie & duurzaamheidsanalyse van de hele algenketen, tot en met het eindproduct, inclusief een gevoeligheidsanalyse.


Nieuws en achtergrond

Grootschalige algenfaciliteiten