Dossier

Biomassa

Hernieuwbare groene grondstoffen uit planten en bomen, maar ook voedselreststromen, bevatten allerlei waardevolle componenten. Wageningen University & Research werkt aan innovatieve bioraffinage om al deze componenten te benutten. Met als doel om componenten zo hoogwaardig mogelijk in te zetten: in voedsel en veevoer, voor chemicaliën en materialen en bij de opwekking van energie.

Optimaal gebruik van biomassa

Wageningen University & Research ontwikkelt kansen voor volledige benutting van biomassa met behoud van bodemkwaliteit. Zo is niet alleen de maïskolf bruikbaar: de maisstengels bevatten componenten waarmee we waardevolle plastics maken. Wageningen University & Research werkt aan deze ‘en-en’ benadering. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze expertise in bioraffinage technologieën, teelt en veredeling van gewassen, biobased productontwikkeling en economische modellen voor de ontwikkeling van een circulaire Biobased Economy.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nieuws