Bruinvissen

Dossier

Bruinvissen

Bruinvissen zijn de kleinste soort walvissen. Volgens schatting zwemmen er zo'n driehonderdduizend in de Noordzee. Wageningen University & Research doet onder andere onderzoek naar bruinvispopulaties, het voorkomen van bijvangst van bruinvissen in de commerciële visserij en de mogelijke oorzaken van strandingen van bruinvissen.

Sinds 2016 is het onderzoek naar bruinvissen ondergebracht bij de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Wageningen Marine Research en het departement Pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU) voeren het onderzoek gezamenlijk uit. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opdrachtgever en is vooral geïnteresseerd in doodsoorzaken van gestrande bruinvissen door menselijk toedoen.

Nieuws over bruinvissen

Onderzoek naar bruinvissen

Bruinvissen op radio & TV

Meer over het onderzoek naar bruinvissen

Publicaties over bruinvissen