Dossier

Coronavirus (COVID-19)

Wageningen University & Research werkt op verschillende manieren aan het indammen van het SARS-CoV-2 coronavirus.

In dit dossier staat meer over het onderzoek dat Wageningen University & Research (WUR) doet naar vaccins, besmettelijke dierziekten, diagnostische werkzaamheden en de gevolgen van het coronavirus voor de landbouw.

Onderzoek naar vaccins

Op het laboratorium in Wageningen worden speciale eiwitten gemaakt die gebruikt worden in een COVID-19 vaccin. Ook zijn Wageningese onderzoekers betrokken bij de ontwikkeling van een intranasaal vaccin. Daarnaast draagt WUR bij aan het testen op de effectiviteit en veiligheid van COVID-19 vaccins.

Lees meer


Onderzoek naar besmettelijke dierziekten

In de natuur komt een grote variatie aan coronavirussen voor, die in tal van diersoorten ziekte kunnen veroorzaken. Het SARS-CoV-2 virus is een zoönose, wat betekent dat deze van dier op mens kan worden overgedragen. Dit coronavirus is inmiddels ook gevonden bij tal van andere dieren, zoals nertsen. WUR onderzoekt deze besmettelijke dierziekte en verricht diagnostiek om dieren te testen.

Lees meer


Onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw

De coronacrisis en daarmee samenhangende maatregelen hebben grote invloed op de landbouw en economie. Niet alleen in Nederland en Europa, maar ook bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. Onderzoek van WUR geeft inzicht in deze (wereldwijde) gevolgen, en we werken samen met partners aan oplossingen.

Lees meer