Dossier

Voedselzekerheid - Hoe voeden we in 2050 bijna 10 miljard mensen?

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 bijna 10 miljard bedragen. In iets meer dan dertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Daarbij ziet het er naar uit dat – gelukkig – ook de welvaart gaat toenemen en dat betekent dat de diëten ook aan verandering onderhevig zullen zijn.

De wereld voeden in 2050

Om aan de toenemende vraag naar voedsel te kunnen voldoen op een duurzame manier, moet veel gebeuren. 'Twee keer meer met twee keer minder' is de slogan. Dat wordt een hele klus als je bedenkt dat er zeker niet meer landbouwgrond bij zal komen. De kans is zelfs groot dat door de klimaatverandering en de bevolkingsdruk het areaal zal afnemen. Daarbij komt ook nog dat water, fosfaat en bijvoorbeeld brandstof schaarser zullen worden. De experts van Wageningen University & Research werken daarom aan het ontwikkelen van kennis en technologie die bijdraagt aan een duurzame, wereldwijde voedselzekerheid in 2050 en verder.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nieuws over Voedselzekerheid