Voedselzekerheid

Dossier

Voedselzekerheid

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 9 miljard bedragen. In nog geen veertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Daarbij ziet het er naar uit dat – gelukkig – ook de welvaart gaat toenemen en dat betekent dat de diëten ook aan verandering onderhevig zullen zijn.

De wereld voeden in 2050

Om aan deze vraag op een duurzame manier te kunnen voldoen moet veel gebeuren. Wageningen University & Research werkt aan het ontwikkelen van kennis en technologie om bij te dragen aan het garanderen van wereldwijde voedselzekerheid op een duurzame manier. 'Twee keer meer met twee keer minder' is de slogan. Dat wordt een hele klus als we bedenken dat er zeker niet meer landbouwgrond bij zal komen.

De kans is zelfs groot dat door de klimaatverandering en de bevolkingsdruk het areaal zal afnemen. En het wordt ook een hele klus omdat water, fosfaat en bijvoorbeeld brandstof schaarser zullen worden. 

Nieuws over Voedselzekerheid

Achtergrond

Meer informatie

Game

Documenten

  • Ludwig, F., Franssen, W., Jans, W., Kruijt, B. & Supit, I. 2012. Climate Change Impacts on the Congo Basin Region. In: A. Heansler, F. Ludwig, D. Jacob: Climate change scenarios for the Congo Basin: Scientific Report of the Climate Service Centre. Hamburg, Germany
  • Tote, C., Bydekerke, L., Jacobs, T., Gilliams, S., Herrero, M., Tychon, B., Korme, T., Maathuis, B., Domingos, P., Alfari, I., Ceccarelli, T., Boogaard, H., Diop, M., Situma, C., Tauacale, F., Trebossen, H., Mathieu, R., Bekele, S., Pereira, S., Lozano, F., 2012. The AGRICAB project: Developing increased Earth Observation capacity for better agriculture and forestry management in Africa. EARSeL newsletter. European Association of Remote Sensing Laboratories, March 2012- Number 89
  • Biemans, H. 2012. ‘Water Constraints on Future Food Production’. Wageningen, Centrum Water en Klimaat - Climate Change (ALTERRA) & Leerstoelgroep Aardsysteemkunde (Earth System Science Group)
  • "van Oosten, C.J. (2012) Governing biocultural diversity in mosaic landscapes Source: Advances in Silicon Science, Volume 4 : Forest-people interfaces : Understanding Community Forestry and Biocultural Diversity, pg:211 -222 "