Ecosysteemdiensten

Dossier

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. Het kan gaan om het verstrekken van een product (bijvoorbeeld drinkwater), een regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), een culturele dienst (bijvoorbeeld gelegenheid geven tot recreatie) of een dienst die de voorgaande diensten ondersteunt (bijvoorbeeld de kringloop van nutriënten in een ecosysteem).

Nieuws over ecosysteemdiensten

Projecten over ecosysteemdiensten

Publicaties over ecosysteemdiensten

Rapporten:
Economic viewpoints on ecosystem services - 2013
Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten door private sectoren - 2013
Ecosysteemdiensten in de Westelijke Veenweiden - 2012
Ondernemen met landschapsdiensten - Hoe houtwallen, stadsparken en watergangen duurzaam kunnen bijdragen aan economie en leefomgeving - 2011
Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren - 2010

Product sheets & Papers:
Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten - 2013
Over ecosysteemdiensten - een afbakening - 2013
Plannen van multifunctionele groenblauwe netwerken met actoren - Productsheet Eco PLAN-IT: Analysetool voor biodiversiteit

Wetenschappelijke publicaties:
Accounting for capacity and flow of ecosystem services: A conceptual model and a case study for Telemark, Norway - jan 2014
Integrating ecosystem services and climate change responses in coastal wetlands development plans for Bangladesh - aug 2013
Payments for ecosystem services and the financing of global biodiversity conservation - mrt 2013