Genomics Wageningen UR

Dossier

Genomics: onderzoek en toepassingen

Genomics is een verzamelbegrip voor een breed spectrum van onderzoekstechnieken die gebruikt worden om inzicht te krijgen in de opbouw en de werking van het erfelijk materiaal van planten, dieren en micro-organismen. De onderzoekers van Wageningen University & Research die zich bezig houden met genomics richten zich vooral op het interpreteren van data over de DNA-volgorde en het omzetten naar praktische toepassingen.