Global One Health

Dossier

Global One Health

Het beheersen van het risico van uitbraken en het terugdringen van endemische infectieziekten is van groot belang voor de voedselzekerheid, volksgezondheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Op grond van de onderlinge verwevenheid en het mondiale karakter van de gezondheidszorg voor mens, dier, plant en milieu, spreken we van A Global One Health. Veel gezondheidsrisico’s zijn te beheersen met effectieve interventies die bestaan uit een voldoende en gevarieerd voedselaanbod, hygiëne, geneesmiddelen, vaccins, vectorbestrijding en gewasbescherming.

Multidisciplinair onderzoek

Voor een duurzame en gezamenlijke aanpak is een geïntegreerde analyse van infectieziekten nodig, met inbreng vanuit diverse kennisdomeinen. Wij doen onderzoek aan infectieziekten, vectoren, ecologie, epidemiologie, gezonde landbouw (dier- en plantgezondheid), gezonde voeding en darmflora, voedselzekerheid en -veiligheid en sociale gezondheidsvraagstukken. Vanuit een systeembenadering leveren we een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid van mens, dier en plant.

De vier thema's van Global One Health

Global One Health bij Wageningen University & Research richt zich op vier thema's:

1. Gezondheid en infectieziekten

De gezondheid van mens, dier en milieu zijn zeer met elkaar verbonden. Denk aan zoönosen, plantziekten en andere door vectoren overdragen ziekten. Een begrip van deze interacties is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen over de gehele wereld te waarborgen. Daarnaast zijn er nog diverse wereldwijde uitdagingen die een grote impact hebben op de algemene gezondheid. De ‘Global one health’ benadering bestudeert de effecten van deze diverse uitdagingen en formuleert strategieën om ze te controleren, te beperken en te voorkomen.

Projecten

2. Gezondheid en milieu (incl. klimaatverandering)

Bij de verwerking van landbouwproducten nemen automatisering en robotisering een vlucht. Met onder andere oogst- en zaadselectiemachines en computermodellen die gedetailleerde informatie geven zorgt Wageningen University & Research ervoor dat Nederland in pas blijft lopen met de nieuwste ontwikkelingen.

Projecten

3. Gezondheid en maatschappij

4. Gezondheid en voedsel

Lees de longread:

Bekijk dit Europese project:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Keynote Britse epidemioloog


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Gerelateerde dossiers


Kom meer te weten