Dossier

Krimpgebieden

Steeds meer gemeenten en regio's krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderde samenstelling van de bewoners. Jongeren trekken naar steden terwijl het dorp vergrijst. Daarmee heeft krimp een impact op zowel de ruimtelijke als de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied.

In het buitengebied zal de leegstand van gebouwen toenemen. Er zal naar schatting 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed beschikbaar komen. Daarmee overstijgt de leegstand in het buitengebied de leegstand van kantoren of winkels. Maar beleidsvoerders krijgen liever niet te maken met krimp. Via woningbouw en andere plannen probeerden lokale overheden nieuwe bewoners aan te trekken. Maar als omringende dorpen deze strategie overnemen, zal veel van de nieuwbouw niet in gebruik worden genomen.

Er zijn in Nederland verschillende krimpgebieden, die elk andere kansen hebben. In Groningen zijn sterke landbouwbedrijven gevestigd en is er ruimte voor groei. Deze ruimte is in Limburg afwezig, maar in Limburg kan het landschap een aantrekkende werking hebben op toekomstige bewoners. Er zijn weinig one-size-fits-all oplossingen beschikbaar. Een van de strategieën die wel toepasbaar is in veel situaties, is burgerparticipatie. Deze initiatieven stuiten vaak op problemen doordat (lokale) overheden (nog) niet bereid zijn verantwoordelijkheden los te laten. Dat heeft bijvoorbeeld ook het burgerinitiatief Sint-Jan in Kloosterburen ondervonden.

Nieuws over krimpgebieden

Onderzoek naar krimpgebieden

Rapportages en brochures

Artikelen

Special KennisOnline Magazine

Krimpgebieden in de media

Gerelateerd dossier