Melkquota, melkquotum

Dossier

Melkquotum

De melkquota, het systeem waarmee de Europese Unie de melkprijs 30 jaar lang reguleerde, zijn per 1 april 2015 afgeschaft. Een rigoureus einde aan dit systeem zou leiden tot een sterke daling van de melkprijzen. Toenmalig eurocommissaris Fischer-Boel onderkende dit risico en besloot in 2008 tot een zogenoemde 'zachte landing': het melkquotum werd jaarlijks in kleine stapjes verhoogd voor het op 1 april 2015 geheel werd afgeschaft.

Staatssecretaris Sharon Dijksma wilde voorkomen dat de melkveehouderijen te veel gaan industrialiseren. Daarom zijn boeren die hun melkproductie willen vergroten, 'grondgebonden': zij mogen alleen extra koeien houden als zij eerst nieuw land aanschaffen. 

Nieuws