Vleesvitrine

Dossier

Onverdoofd slachten

In het convenant ‘onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties in juni 2012 afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus. De praktische invulling hiervan heeft te maken met veranderende regelgeving.

Vanaf 1 januari 2013 is bijvoorbeeld de ‘EU Council Regulation on the protection of animals at the time of killing’ van kracht. Hiermee zijn strengere eisen gekomen voor het verdoven van kippen in een waterbad. Het verdoven van kippen voor de slacht kan op verschillende manieren plaatvinden. Wageningen Livestock Research onderzoekt het dierenwelzijn bij de verschillende verdovings- en slachtmethoden.

Beoordelen bewusteloosheid tijdens slachtproces

Afwezigheid van een ritmische ademhaling, cornea reflex of ooglidreflex zijn goede indicatoren om bewusteloosheid bij slachtdieren vast te stellen. Merel Verhoeven concludeert dit op basis van haar promotieonderzoek bij Wageningen University & Research.

Relevante publicaties

Project