Dossier

Onverdoofd slachten

In het convenant ‘onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties in juni 2012 afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus. De afgelopen jaren voerde Wageningen University & Research een aantal onderzoeken uit naar de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het convenant.

Onderzoek naar slachten zonder verdoven

In het convenant zijn gebieden aangewezen die meer onderzoek vergden om het welzijn van dieren te waarborgen of verbeteren.

  1. De nul-situatie in kaart brengen
  2. Indicatoren om bewusteloosheid te beoordelen
  3. Reactie van runderen op fixatie in rechtopstaande of gekantelde positie
  4. Verminderen van duur tot bewusteloosheid na de halssnede

Wageningen Livestock Research deed hier onderzoek naar in opdracht van het ministerie. In dit eindrapport staan de conclusies:

Basis voor het eindrapport

Onderstaand vindt u de rapporten die zijn gebruikt als basis om te komen tot conclusies voor het eindrapport.

1. Nul-situatie slachten zonder bedwelming
De huidige situatie van het slachten zonder bedwelming van herkauwers in Nederland is in kaart gebracht door waarnemingen uit te voeren in 27 verschillende Nederlandse slachterijen. De waarnemingen zijn samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) uitgevoerd.

2. Indicatoren om bewusteloosheid te beoordelen
De indicatoren om bewusteloosheid te beoordelen bij het slachten zonder bedwelming zoals die zijn afgesproken in het convenant zijn gevalideerd in twee verschillende studies, één bij schapen en één bij vleeskalveren. In deze twee studies zijn reflexen en gedragsobservaties vergeleken met hersenactiviteit.

3. Reactie van koeien op fixatie
De reactie van koeien op de fixatie in een rechtopstaande positie en gekantelde positie is onderzocht onder gestandaardiseerde omstandigheden in een commerciële kantelkooi. In onderstaande studie zijn gedragsmatige en fysiologische parameters van koeien in een rechtopstaande of omgekeerde positie vergeleken.

4. Duur tot bewusteloosheid na de halssnede
Naast de informatie uit de vier bovenstaande rapporten, is informatie uit een observationele studie verzameld in verschillende Nederlandse slachterijen, als onderdeel van het EU-project 'Borest', om zo inzicht te krijgen in de mogelijkheden de duur tot bewusteloosheid na de halssnede zonder verdoving terug te brengen.