Dossier Pulsvisserij

Dossier

Pulsvisserij

Wetenschappers en vissers zoeken naar duurzamere manieren om platvis en garnalen te vangen en experimenteren daarbij met pulsvissen. Bij die methode zijn de wekkerkettingen vervangen door elektroden die stroomstootjes afgeven: de pulskor. Wageningen University & Research onderzoekt de voor- en nadelen van de pulskor voor mariene ecosystemen en de economie.

Wat is pulsvisserij?

In de visserij met de pulskor worden platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt zodat zij het net inzwemmen. De traditionele manier van vissen, met de boomkor, gebruikt hiervoor wekkerkettingen die de bodem omwoelen en het ecosysteem verstoren.

Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano
Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano

Waarom is onderzoek naar pulsvisserij belangrijk?

Visserij met de pulskor is de afgelopen jaren alleen toegestaan geweest op basis van een ontheffing voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek brengt de effecten van pulsvisserij op het ecosysteem in kaart. In het Europees Parlement is in april 2019 het definitieve besluit gevallen om pulsvisserij te verbieden, voornamelijk op grond van politieke en sociaaleconomische overwegingen. Toch blijft wetenschappelijk onderzoek onverminderd belangrijk om aan te tonen welke ecologische en economische voor- en nadelen er aan innovatieve vistechnieken zoals pulsvisserij kleven.

Nieuws over pulsvisserij

Onderzoek naar pulsvisserij

Recente publicaties


Gerelateerde dossiers