Dossier

Pulsvisserij

Wetenschappers en vissers zoeken naar duurzamere manieren om platvis en garnalen te vangen en experimenteren daarbij met pulsvissen. Bij die methode zijn de wekkerkettingen vervangen door elektroden die stroomstootjes afgeven: de pulskor. Wageningen University & Research onderzoekt de voor- en nadelen van de pulskor voor mariene ecosystemen en de economie.

Wat is pulsvisserij?

In de visserij met de pulskor worden platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt zodat zij het net inzwemmen. De traditionele manier van vissen met de boomkor gebruikt hiervoor wekkerkettingen die de bodem omwoelen en het ecosysteem verstoren.

Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano
Platvissen moeten worden opgeschrikt om ze in het net te krijgen. Bij boomkorvissen gebeurt dat met kettingen die over de grond slepen, bij pulsvissen met stroomstootjes. Illustratie: Justin Tiano

Waarom is onderzoek naar pulsvisserij belangrijk?

Visserij met de pulskor was de afgelopen jaren (tot juli 2021) alleen toegestaan op basis van een ontheffing voor wetenschappelijk onderzoek. In het Europees Parlement is in april 2019 het besluit gevallen om pulsvisserij te verbieden voordat dit onderzoek was afgerond, voornamelijk op grond van politieke en sociaaleconomische overwegingen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de economische en ecologische voor- en nadelen van het vissen met pulstuig is daarna voortgezet. In mei 2020 heeft ICES op basis van dat wetenschappelijk onderzoek advies uitgebracht. In het advies concludeert ICES dat vissen op tong met de pulskor in de Noordzee op relevante duurzaamheidsaspecten beter scoort dan vissen met de traditionele boomkor. Zo is er minder bodemberoering, minder bijvangst van ondermaatse vis en is er sprake van een lager brandstofverbruik.

Bekijk de animaties over het effect van pulsvisserij

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoek naar pulsvisserij

Publicaties

Gerelateerde dossiers