Dossier

Sociale Innovatie

Sociale innovatie gaat over een oplossing van maatschappelijke problemen die begint bij de mensen die het probleem ervaren. Steeds vaker heeft ook de wetenschap een rol in die sociale innovatie. Dat vraagt om onderzoekers die zich verbinden met de praktijk en samen met burgers werken aan oplossingen.

Verandering in de samenleving van onderop

Hoe kunnen boeren in Rwanda beter samenwerken met de suikerfabriek waar ze aan leveren, waardoor ze meer kunnen verdienen? Of hoe kunnen burgers bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe vakgebied van de synthetische biologie om de toepassingen ervan sociaal acceptabel te maken? Beide gaat om sociale innovatie: een verandering in de samenleving die van onderop komt. Onderzoek en onderwijs heeft hierin steeds vaker een rol. Er is veel wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Wetenschappers sluiten zich aan bij initiatieven in de samenleving.

Waardecreatie

Anders dan de wetenschapper oude stijl, die van een afstandje zaken bestudeert, is de sociaal-innovatieve onderzoeker gericht op verandering en waardecreatie. Het onderzoek levert economische, sociale of ecologische waarde op. Daar is wel wat voor nodig. Sociale innovatie vraagt om out-of-the-box denken. Soms moeten bestaande opvattingen uitgedaagd worden. Soms is het juist nodig om partijen met elkaar te verbinden. Steeds vraagt het om een open houding over welke vragen en welke kennis relevant is voor het aan te pakken probleem.

Aanpak

Binnen Wageningen University and Research zijn er al veel voorbeelden van sociaal innovatief onderzoek en onderwijs. Een groep onderzoekers binnen WUR ontwikkelde een aanpak van sociale innovatie om meer sociale innovatie aan te moedigen. De aanpak is gebaseerd op ervaringen in het onderzoeksprogramma Social Innovation for Value Creation. Op deze site staat de aanpak uitgelegd, en staan meer voorbeelden van sociaal-innovatief onderzoek.

Artikelen sociale innovatie