Dossier

Toerisme

Toerisme is een van 's werelds grootste en nog steeds groeiende economische sectoren. Meer dan 1,3 miljard internationale toeristen genereren wereldwijd één op de tien banen. Deze enorme groei leidt tot problemen en uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied die niet genegeerd kunnen worden. Toerisme beïnvloedt de kwaliteit van leven en het welzijn van individuen, heeft belangrijke consequenties voor natuur en milieu en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van gemeenschappen, regio's en steden.