Vangstadvies en visquota

Dossier

Vangstadvies en visquota

Wetenschappers geven jaarlijks adviezen aan de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Onderzoekers van Wageningen University & Research presenteren deze voorlopige vangstadviezen aan het ministerie van LNV, de visserijsector en maatschappelijke organisaties, op basis van kennis over visbestanden.

In dit dossier zijn de vangstadviezen van de afgelopen jaren verzameld, die zijn uitgegeven voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ), nu het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook is er informatie te vinden over visbestanden, bestandsschattingen en surveys.

Hoe komen vangstadviezen tot stand?

Onderzoekers van Wageningen Marine Research voeren surveys uit op zee om schattingen te kunnen maken van de visbestanden. Volg de onderzoekers via hun blogs!

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nieuws over vangstadvies en visquota


Projecten over vangstadvies en visquota


Lees meer in de dossiers

Publicaties over vangstadvies en visquota