Dossier

Vangstadvies en visquota

Wetenschappers geven jaarlijks adviezen aan de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Onderzoekers van Wageningen University & Research presenteren deze voorlopige vangstadviezen aan het ministerie van LNV, de visserijsector en maatschappelijke organisaties, op basis van kennis over visbestanden.

In dit dossier zijn de vangstadviezen van de afgelopen jaren verzameld, die zijn uitgegeven voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook is er informatie te vinden over visbestanden, bestandsschattingen en surveys.

Hoe komen vangstadviezen tot stand?

Nieuws over vangstadvies en visquota


Projecten over vangstadvies en visquota


Lees meer in de dossiers

Publicaties over vangstadvies en visquota