Vismigratie

Dossier

Vismigratie

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat een waterloop toegankelijk moet zijn voor migrerende vissen. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar vismigratie: bijvoorbeeld het gedrag van migrerende vissen en aanpassingen aan de obstakels die ze tegenhouden.

Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn experts in visgedrag en kunnen op basis van deze kennis adviseren welke aanpassingen van infrastructuur (sluizen, stuwen waterkrachtcentrales) het meest (kosten)effectief zijn om de vismigratie te bevorderen. Voor dit onderzoek beschikt Wageningen University & Research over unieke apparatuur waarmee het gedrag van migrerende vissen bestudeerd kan worden.

Nieuws over vismigratie

Nieuws 2013-2016

Projecten over vismigratie

Apparatuur voor monitoren vismigratie

Radio & TV

Rapporten