Westnijlvirus

Dossier

Westnijlvirus (WNV)

Het Westnijlvirus of West Nile Virus (WNV) wordt overgedragen door insecten. De belangrijkste overdragende muggensoorten komen in groten getale voor in warmere klimaatgebieden, maar ook in gematigde klimaatzones. WNV vermeerdert zich vooral in vogels, die drager van het virus zijn. Vele andere gewervelden, waaronder de mens, kunnen geïnfecteerd worden.

Wat is het Westnijlvirus?

Het Westnijlvirus (WNV) behoort tot de familie der Flaviviridae genus Flavivirus. Westnijlvirus is een arthropod–borne virus oftewel arbovirus. Vele species kunnen geïnfecteerd worden met WNV, waaronder insecten, vogels, zoogdieren én mensen. Het virus is voor het eerst geïsoleerd in de provincie West Nile van Oeganda in 1937. Inmiddels komt WNV voor in gebieden rond de Middellandse zee, in India en in Afrika. Daarnaast komt WNV vanaf 2000 ook op het Amerikaanse continent voor en heeft zich daar binnen enkele jaren verspreid over heel Amerika en delen van Canada.

Ziekteverschijnselen Westnijlvirus

Er zijn geen duidelijke klinische verschijnselen; ze lijken op die van griep. Verhoogde sterfte onder vogels is aanleiding voor nader onderzoek, waaronder ook op de aanwezigheid van WNV. Laboratoriumdiagnose is mogelijk door middel van serologisch onderzoek, maar kruisreacties met andere flavivirussen kunnen een probleem vormen.

Bij mensen veroorzaakt WNV meestal een milde (koortsvrije) infectie maar met name bij ouderen en bij mensen met een verminderd immuunsysteem kan een serieuze meningoencephalitis ontstaan, die soms kan leiden tot de dood. De meest voorkomende klinische symptomen zijn hoge koorts, hoofdpijn, nekstijfheid en diverse neurologische klachten.

Besmetting

Het virus wordt overgedragen door insecten. De belangrijkste overdragende muggensoorten komen in groten getale voor in warmere klimaatgebieden, maar ook in gematigde klimaatzones. WNV vermeerdert zich vooral in vogels, die drager van het virus zijn. Vele andere gewervelden, waaronder de mens, kunnen geïnfecteerd worden. Uitbraken in gematigde klimaatzones worden vermoedelijk veroorzaakt via geïnfecteerde wilde vogels. Introductie door geïnfecteerde muggen vanuit gebieden waar het virus endemisch is, door internationaal reisverkeer van geïnfecteerde personen en via trekvogels is ook mogelijk. Weersomstandigheden en vele andere onbekende omstandigheden kunnen een rol spelen bij de verspreiding van WNV.

Vaccin tegen Westnijlvirus

Voor paarden is er een vaccin beschikbaar. Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar.