Windmolens op zee

Dossier

Windmolens op zee

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van windenergie. Niet alleen op het land, maar ook op zee zijn windmolens geplaatst in offshore windparken bij Egmond aan Zee en IJmuiden. Wageningen University & Research doet daar onderzoek naar de effecten van windparken op onder andere vissen, zeevogels en zeezoogdieren. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten over de effecten van het opwekken van windenergie met windmolens op zee.

Nieuws over windmolens op zee

Projecten over windmolens op zee

    Flyer over offshore windenergie

    Presentatie windparken en vogels

    Rapporten

    Publicaties

    Interview