Dossier

Zorgvuldig doden van dieren

Het doden van dieren c.q. landbouwhuisdieren, is onlosmakelijk verbonden met veehouderij. Daarbij gaat het specifiek om dieren inclusief vissen voor menselijke consumptie. De laatste levensfase van landbouwhuisdieren moet zo comfortabel mogelijk verlopen; zonder stress en pijn. Dieren kunnen het niet vertellen, maar laten op andere manieren merken hoe het met hen gaat. Door ons daarop te richten, kunnen we tevens het welzijn in deze fase verbeteren. Zo werkt Wageningen aan de kwaliteit van leven.

Onderzoek naar dierenwelzijn

Dit dossier geeft een overzicht van de beschikbare kennis en expertise uit het onderzoek over de laatste levensfase van deze dieren bij en door Wageningen University & Research. Het welzijn van het dier is in deze fase net zo belangrijk als in de periode ervoor op het veehouderijbedrijf.

In de levensfase voorafgaand aan het slachtproces onderscheiden we het transport naar de slachtplaats, de verdoving en de uiteindelijke doding van het dier. De aspecten van het transport zijn beschreven in het Dossier Diertransport.