Megastallen

Dossier

Megastallen - groeiende bedrijven

Door ontwikkelingen in de landbouw en concurrentie is de grootte van veehouderijbedrijven sterk gegroeid. Het ontstaan van megabedrijven en -stallen heeft een maatschappelijke discussie op gang gebracht. Er zijn zorgen over dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid, en hoe deze bedrijven in het landschap passen. Ondernemers kiezen echter voor schaalvergroting om een efficiëntere bedrijfsvoering te behalen en de concurrentie beter het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast stellen megastallen boeren in staat om emissies en transport te beperken waardoor er (relatieve) milieuwinst te behalen valt.

De Nederlandse zuivelsector heeft momenteel forse groeikansen. Lees hier Visie: Kansen voor koe en zuivelsector door Annie de Veer, directeur Wageningen Livestock Research en Martin Scholten, algemeen directeur Wageningen University & Research Animal Sciences.

Over Zorgvuldige Veehouderij

In de essaybundel 'Over Zorgvuldige Veehouderij' zetten Wageningse onderzoekers uit verschillende vakgebieden uiteen, hoe de veehouderij kan blijven bijdragen aan de voedselvoorziening, op een dier-, milieu- en landschapsvriendelijke wijze en met een redelijk inkomen voor de boer.

Publicaties

Groeiontwikkeling

Consumentengedrag

Ruimtegebruik

Beweiding

Huisvesting

Milieu