Financiën

Bij de start van het project bereiden de studenten een aanbesteding voor, inclusief een budget. De kosten worden door de opdrachtgever gedragen. Deze kosten betreffen reiskosten, kosten voor de verslaglegging en communicatie. Daarnaast vragen wij € 50,- per project om bijkomende organisatiekosten te dekken. Het studententeam zal een conceptbegroting voorleggen aan de opdrachtgever. Nadat overeenstemming is bereikt, ondertekenen beide partijen, plus een vertegenwoordiger van de universiteit, de uiteindelijke offerte en het projectplan, waarmee dat de status van een contract krijgt.

Na uitvoering van het project stuurt de universiteit een rekening. Deze rekening zal nooit boven het goedgekeurde en getekende budget uitgaan en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. De afgelopen jaren lagen de budgetten van de meeste projecten tussen de 400 en 1400 euro, waarbij reiskosten over het algemeen de grootste kostenpost vormden.