Geschikte projecten

Projecten dienen aan de volgende criteria te voldoen:

1. Het project pakt een actuele vraag of probleem aan

2. Het project kan uitgevoerd worden binnen de gestelde tijd (acht weken)

3. Het onderwerp van het project is niet eerder binnen uw organisatie uitgewerkt

4.    Het project is gericht op ontwerpvaardigheden (het zoeken naar praktische oplossingen) en zou zich daarom niet moeten beperken tot beschrijvend of inventariserend onderzoek. Voorbeelden van ontwerpgerichte projecten zijn:

 • De ontwikkeling (op schrift) van een teelt- of opslagsysteem dat voldoet aan vooraf gedefinieerde criteria
 • Het ontwerp van een protocol om maximale betrokkenheid van het publiek te verkrijgen bij regionale planprocedures
 • Het ontwerp van een (verbeterd) kwaliteitssysteem
 • De evaluatie en verbetering van een voerdersysteem in de intensieve varkenshouderij
 • De ontwikkeling van exotische paddenstoelen als gezondheidsvoedsel voor de toekomst
 • Hoe een traditioneel agrarisch bedrijf om te zetten naar een biologisch bedrijf
 • Het bevorderen van de afbraak van residuen van bestrijdingsmiddelen op fruit
 • Student en gezondheid: hoe gezond gedrag te bevorderen onder studenten
 • Ontwikkel activiteiten voor het Food4You festival
 • Honing in Kalimantan: de ontwikkeling van de waarde keten van bosproducten, anders dan hout
 • Het grazen van melkvee gehuistvest in nieuw ontwikkelde stallen.
 • Een gezond landschap in Zuid Limburg

5.    Het project eist kennis uit verschillende academische disciplines, bijvoorbeeld een combinatie van Voeding en Gezondheid met Communicatiewetenschappen, of Rurale Sociologie en Economie, of Plantenwetenschappen met Dierwetenschappen. Als het project door studenten uit één studierichting, of door één student kan worden uitgevoerd, is het ongeschikt voor het ACT en kan het beter als stage of afstudeervak worden aangeboden.

6.    In principe zijn de studenten in staat om zelf alle benodigde informatie te vinden. Wel worden de groepen bijgestaan door een expert: iemand van binnen de universiteit die het project inhoudelijk op weg kan helpen en ook de inhoud van het eindresultaat (mede) beoordeelt.