Wat we vragen van de opdrachtgever

   1. Zend ons een beschrijving van het project door het project-aanmeld-formulier in te vullen en op te sturen via de contactpagina. Hier kunt u ook meer lezen over het invullen van het project-aanmeld-formulier.
   2. Gedurende de eerste drie weken van het project dient de opdrachtgever twee of drie keer beschikbaar te zijn voor een kort interview, op grond waarvan studenten een projectvoorstel en offerte kunnen maken. De opdrachtgever beoordeelt plan en offerte alsof de studenten een professioneel adviesbedrijf zijn.
   3. Er wordt van de opdrachtgever verwacht dat hij of zij de studenten begeleidt. Daarnaast wordt ook gevraagd om de gemaakte onkosten – zoals reiskosten, printkosten etc. van studenten – te vergoeden.
    > De hoogte van deze onkosten is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever (de kosten worden bijvoorbeeld hoger als studenten vaker moeten reizen) en variëren meestal tussen de 300 en 800 euro.
    > Het vak vraagt daarnaast 50 euro administratiekosten.
    > De studenten maken vooraf een begroting en vragen de opdrachtgever deze goed te keuren. Nadat overeenstemming is bereikt, ondertekenen beide partijen, plus een vertegenwoordiger van de universiteit, de uiteindelijke offerte en het projectplan, waarmee dat de status van een contract krijgt. De uiteindelijke rekening zal zo nooit boven het goedgekeurde en getekende budget uitgaan en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.
   4. De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de studenten weliswaar al hun Master opleiding zijn, maar dat de teams opereren binnen een leeromgeving, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van ervaring.
   5. De opdrachtgever dient enige keren in contact te zijn met de studenten. Naast dat de opdrachtgever ongeveer twee tot drie bijeenkomsten tijdens de start van het project heeft, houdt dit in dat de opdrachtgever beschikbaar is voor één of twee bijeenkomsten gedurende het project. Daarnaast moet hij of zij voor één bijeenkomst aan het eind, al of niet aansluitend aan de slotpresentatie, beschikbaar zijn. De data voor deze bijeenkomsten liggen grotendeels vast voor de start van het project en worden meegedeeld wanneer een project wordt aangemeld.