Over Academic Consultancy Training

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door master studenten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire en multiculturele teams, waardoor er een brede kijk op het project ontstaat. Tot de mogelijkheden behoren onder andere: marktverkenningen, ontwerpen van brochures, verkrijgen van inzicht in consumentengedrag, en technisch ontwerp van machines. Studenten doen dit door middel van een literatuurstudie, interviews met experts, focusgroep discussies en de uitvoering van enquêtes.

Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken. Gedurende 8 weken wordt aan het project gewerkt, ondersteund vanuit de universiteit. Aan dit vak nemen studenten deel van verschillende opleidingen, onder andere: Plant- en dierwetenschappen, Biologie, Maatschappijwetenschappen, Omgevingswetenschappen en Voeding-en gezondheidswetenschappen.

Doel

Doel van ACT is het aanleren van beroepsvaardigheden, zoals projectmanagement en uitvoering en klantgerichtheid. In principe beschikken studenten over voldoende vakkennis als zij aan het project beginnen. De studenten werken in teams van vijf tot zeven personen aan projecten in opdracht van ondernemingen, instituten, overheden en belangengroeperingen. Voor deze projecten hebben studenten ongeveer 220 uur per persoon beschikbaar in een periode van acht weken, dus 1000-1500 uur per studententeam. In de eerste drie weken besteden de studenten elk 40 uur aan het schrijven van een offerte en een projectplan. Het eigenlijke projectwerk wordt in de daaropvolgende vier weken uitgevoerd, op basis van een 42-urige werkweek. Een project wordt afgerond met een slotpresentatie en een schriftelijk rapport, hoewel dat laatste ook een ander product kan zijn – een cd-rom, een website, een poster, een brochure – afhankelijk van de aard van het project. De slotpresentatie vindt in principe plaats bij de opdrachtgever, maar indien gewenst kan deze ook binnen de universiteit plaatsvinden.

Projecten starten vijfmaal per jaar: in september, november, januari, maart en mei.

Voorbeeld projecten

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Project: Het onderzoeken van de mogelijkheden om de Hongaarse paprikasector meer concurrerend te maken door het introduceren van meer varianten en het opzetten van een marketingcampagne voor West- Europa.

Tijd: Dit project heeft de opdrachtgever 4 à 5 dagen gekost. Het zouden twee dagen kunnen zijn maar bij een betere begeleiding krijg je ook een beter resultaat.

Kosten project: ongeveer 700 euro.

Reactie opdrachtgever: ‘Het is een hele goede onderwijsvorm. Het is voor een bedrijf interessant voor oriënterende en verkennende studies’. ‘Het is leuk om met gemotiveerde mensen te werken’.

Meta Communications

Project: Environmental Water Flows and Societies Fresh Water Needs. Op basis van een literatuurstudie is een trainigsmodule ontworpen. De module wordt gebruikt om beleidsmakers en planners bewust te maken van het belang van natuurlijke waterstromen.

Tijd: Dit project heeft de opdrachtgever ongeveer 5 dagen gekost.

Kosten project: Het project heeft ongeveer 150 euro gekost print- en reiskosten.

Reactie opdrachtgever: ‘De studenten hebben goed en zelfstandig gewerkt. Ze hebben heel praktisch materiaal afgeleverd (een trainingspakket) waar we mee verder kunnen werken.