Contact Academic Consultancy Training

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen, dan kunnen wij, het Onderwijsloket, u verder helpen met het formuleren en indienen van ACT-projecten. Daarnaast kunnen wij aanvullende informatie geven over het proces en de inhoud van het vak. Indien nodig kunnen wij contact leggen tussen u en één van de ACT-coördinatoren.

Project indienen

Projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten voor de projecten, namelijk september, november, januari, maart en mei.

Waar moet ik op letten?

Wilt u ook een project indienen, denk dan aan de volgende punten:

- Gebruik het formulier hierboven voor het aanleveren van uw projectomschrijving. Vul alle velden in zodat relevante informatie voor studenten beschikbaar is.

- De beschrijvingen dienen de aandacht van studenten te trekken en hen te informeren over de te verwachten output.

- De contouren van de taken van de studenten dienen duidelijk te zijn. Het is in dit stadium echter niet nodig om een heel gedetailleerde beschrijving van taken te geven.

- Ook is het goed wanneer de opdrachtgever aangeeft welke expertise verwacht wordt om het project goed uit te kunnen voeren.

- Alleen als projectuitvoering en rapportage per sé in het Nederlands moeten, kunt u het formulier in het Nederlands invullen, anders alstublieft in het Engels. Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat minstens een deel van de studenten de Nederlandse of een specifieke taal dient te beheersen, bijvoorbeeld omdat een groot deel van de informatie in het Nederlands is of om gesprekken te voeren met mensen die geen Engels spreken.