Diagnostiek van blauwtong

Wageningen Bioveterinary Research heeft als nationaal referentielaboratorium de beschikking over een aantal testen om blauwtong te diagnostiseren.

Aantonen van het virus

Polymerase Chain Reaction (PCR)

 • Blauwtonggenoom kan worden aangetoond met behulp van een PCR-test. Deze PCR toont het RNA van het genoomsegment S10 van alle bekende serotypen van het blauwtongvirus aan.
 • Met de PCR kunnen bloed en/of orgaanmonsters (lymfeknopen, milt) van dieren die verdacht worden van infectie met het bluetonguevirus worden getest op de aanwezigheid van bluetongue-genoom.
 • De PCR toont alle blauwtongvirussen aan zonder onderscheid naar serotype. Er zijn geen routinematige en snelle serotypespecifieke PCR-testen beschikbaar.
 • De uitslag van de test is bekend na ongeveer 1-2 dagen.

Virusisolatie

 • Virus kan worden geïsoleerd (aangetoond/opgekweekt) op een aantal manieren
  • isolatie in geëmbryoneerde kippeneieren
  • isolatie op celculture (VERO cellen)
 • Eventueel kan het virus worden geïsoleerd in schapen (dierproef)
 • Virusisolatie is een bewerkelijke techniek en de uitslag kan dagen tot weken duren.

Aantonen van antistoffen

ELISA

 • Met de ELISA-test kunnen antistoffen tegen alle seroptypen van het bluetonguevirus worden aangetoond in bloedmonsters (serum). Er is hierbij geen onderscheid naar serotype. Wereldwijd is er geen seroptype-specifieke ELISA-test beschikbaar  
 • De uitslag van de test kan bekend zijn na 2-4 dagen.

Serotype-specifieke serologie

Serotype-specifieke serologie kan worden uitgevoerd met een virus-neutralisatietest. Deze is in Nederland niet routinematig beschikbaar.