Risico op Blauwtong in Nederland

In 2003 is door Wageningen Bioveterinary Research een risicoanalyse met betrekking tot de mogelijke introductie in Nederland opgesteld.

De conclusie van deze risicoanalyse was dat er een zeker risico is voor introductie van blauwtong in Nederland. De introductie kan het gevolg zijn van steeds uitgebreidere verspreiding van geïnfecteerde insecten, maar ook door transport van geïnfecteerde dieren en vervolgens besmetting van de lokale insectenpopulatie.

In mei 2008 is Nederland een vaccinatiecampagne op vrijwillige basis gestart.