Vis- en schelpdierziekten

Vis- en schelpdierziekten

Het vis-, schaal-, en schelpdierziektenlaboratorium van Wageningen Bioveterinary Research is in Nederland het enige in zijn soort. Het laboratorium bestaat sinds 1985 en heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van allerhande visziekten van gekweekte consumptie-, wilde en siervis en sinds 2000 tevens van schelpdierziekten.

Het laboratorium wordt regelmatig zowel nationaal als internationaal geconsulteerd voor vis, schaal- en schelpdierziekten.

Taken

 • Diagnostiek van visziekten verrichten in de tweede lijn, voor de visteeltsector, particulieren en anderen, als deskundig nationaal laboratorium, op verwijzing van een dierenarts (eerste lijn).
 • Diagnostiek van visziekten verrichten voor export van levende vis, en als wettelijke taak bij een verdenking van een exotische aangifteplichtige visziekte, op verwijzing van de NVWA.
 • Diagnostiek van schelpdierziekten verrichten als wettelijke taak, bij Zeeuwse oesters o.a., op basis van de EU regelgeving.
 • Adviseren over vis- en schelpdierziekten in woord en geschrift.
 • Diepgaand onderzoek doen aan voor Nederland belangrijke visziekten, waarbij het laboratorium gespecialiseerd is op paling- en karperziekten.

De diagnostische testen (necropsie, bacteriologie, virologie en histopathologie) zijn beschreven en geaccrediteerd volgens ISO 9001 of ISO 17025. Er wordt gewerkt met de meest moderne diagnostische technieken en verdere ontwikkeling ervan is een continu proces. Het lab heeft een groot nationaal en internationaal netwerk, dat resulteert in vele (inter)nationale samenwerkingsprojecten en lidmaatschappen van adviescommissies. Vele lezingen, cursussen en publicaties resulteren uit het werk van dit gerenommeerde laboratorium.

Onderzoek

Het Visziektenlaboratorium heeft diverse visziekte-onderwerpen nader onderzocht, o.a. door middel van infectieproeven binnen de gesloten ruimte vanhet instituut en dan met name aan paling en karper: de zwemblaasworm (Anguillicola crassus) van paling, algemene palingparasieten in het buitenwater, isolatie en pathogeniteit van Pseudomonas anguilliseptica in glasaal, isolatie, PCR-ontwikkeling, moleculaire biologie, pathogenese, immunologie en praktijkeffecten van Herpesvirus anguillae van paling. Daarnaast werden snoek- (PFRV) en karpervirus (SVCV) getest op ziekmakende eigenschappen voor diverse gekweekte vissoorten. Qua schelpdierziekten zijn moleculaire testen ontwikkeld voor het aantonen van intracellulaire parasieten in de oester. Daarnaast werd Nocardia crassostreae als eerste in Europa geïsoleerd uit Japanse oester. Naar aanleiding van de onderzoeken kwamen diverse wetenschappelijke artikelen uit.

Aangifteplichtige vis-, schaal- en schelpdierziekten

 • Virale Haemorrhagische Septicaemie (VHS)
 • Infectieuze Haematopoietische Necrose (IHN)
 • Epizootische Haematopoietische Necrose (EHN)
 • Koi Herpes Virus (KHV) ziekte
 • Infectieuze Zalm Anaemie (ISA)
 • Bonamia ostreae
 • Bonamia exitiosa
 • Marteilia refringens
 • Perkinsus marinus
 • Microcytos mackini
 • Taura Syndrome Virus
 • Yellow Head Virus
 • White SpotSyndrome Virus